• ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
  • اِثَّلاثا ١٧ محرم ١٤٤١
  • Tuesday, September 17, 2019

رئیس بخش : آقای دکتر عسکری
سرپرستار :  آقای رئیسی
منشی بخش : خانم اسلاملو
تعداد تخت فعال : ٢ تخت

این بخش در حال حاضر با تعداد 9 نفر نیروی انسانی در شیفت های صبح ، عصر ، شب طبق برنامه از پیش تعیین شده توسط سرپرستار آماده ارائه خدمات به بیماران است. در هر شیفت یکی از پرستاران به عنوان مسئول شیفت میباشد که در نبود سرپرستار مسئولیت بخش به عهده ایشان میباشد. مسئول شیفت وپرستار بیمار بدو ورود خود را به بیمار و همراه معرفی و طبق آخرین آمار، این بخش ماهانه به 17 بیمار خدمت رسانی کرده و ضریب اشغال تخت 85% می باشد.

اقدامات پزشکی :
LP – گذاشتن شنت دیالیز – مشاوره - کتدان

اقدامات پرستاری :
مانیتوریگ قلبی – کنترل I/O – ABG – انتیباسیون – راه اندازی پمپ سرنگ و پمپ خون – وصل بیمار به فرشیلاتور – گرفتن ECG - ورزش اندامها – چست فیزیوتراپی – تغییر پوزیشن – ماساژ پوست – گاواژ – گرفتن GCS – ساکشن داخل تراشه – مراقبت از زخم بستر – دهان شویه – حمام روی تخت – گذاشتن آرتی لین – گذاشتن CVP – گذاشتن پیس تیر داخلی – تعویض لوله تراشه و لوله تراکئوتومی – تویض لوله های فرشیلاتور برای هر بیمار – تصویض فیلترهای دمی برای هر بیمار – درست کردن T-Pice برای هر بیمار – کمک و حمایت بیماران جهت راه رفتن و غذا خوردن


شماره بخش ای سی یو : 42256410