• ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
  • اِثَّلاثا ١٧ محرم ١٤٤١
  • Tuesday, September 17, 2019

رئیس بخش : خانم دکتر حلاوتی
سرپرستار : خانم ستوده نیا
منشی بخش : خانم تانوردی
تعداد تخت فعال : ١٢ تخت

در حال حاضر این بخش با حضور یک نفر ماما مسئول با مدرک کارشناسی ارشد .7 نفر مامای کارشناس و 6 نفر مامای کاردان  فعال بوده و در شیفت های صبح ، عصر ، شب طبق برنامه از پیش تعیین شده توسط ماما مسئول آماده ارائه خدمات به بیماران است. در هر شیفت یکی از ماماها به عنوان مسئول شیفت بوده و مسئولیت بخش به عهده ایشان میباشد. مسئول شیفت در بدو ورود خود را به بیمار و همراه معرفی میکنند . بخش زایمان در مجاورت مستقیم با اتاق عمل و مابین بخش های اورژانس ، ICU ، CCU و بخش زنان وزایمان واقع شده است.
متخصصین زنان و زایمان این مرکز تحت ریاست خانم دکتر حلاوتی بصورت آنکال مشغول به کارند که معمولاً تعداد آنها از 3 تا 6 نفر در زمانهای مختلف متغیر بوده است و طبق آخرین آمار، این بخش ماهانه به160بیمار خدمت رسانی کرده و ضریب اشغال تخت 87% می باشد.

اقدامات پزشکی :
انجام زایمان طبیعی – کورتاژ – سزارین – سزارین – ویزیت بیماران در کلینیک زنان

اقدامات مامایی :
کنترل زائو در اتاق درد – انجام زایمان طبیعی – آمادگی بیمار جهت کورتاژ – آمادگی زائو جهت سزارین اورژانس – کنترل سیرسقط اجتناب ناپذیر – القاء زایمان – کنترل و درمان سقط های فراموش شده با دستور پرشک – ادمیت و تحت نظر گرفتن خونریزی های سه ماهه اول و سه ماهه سوم حاملگی – اورژانسهای زنان – کنترل بارداری – آموزش شیردهی – ترویج زایمان طبیعی و انجام پاپ اسمیر