• ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
  • اِثَّلاثا ١٧ محرم ١٤٤١
  • Tuesday, September 17, 2019

رئیس بخش : آقای دکتر جهاندیده
سرپرستار : خانم حدادیه
منشی بخش : آقای احمدی
تعداد تخت فعال : ٣٢ تخت

در حال حاضر این بخش با تعداد 16 نفر نیروی انسانی شامل 14 نفر پرستار زن و 2 بهیار زن در شیفت های صبح ، عصر و شب طبق برنامه از پیش تعیین شده توسط سرپرستار پذیرای بیماران داخلی ، داخلی مغز و اعصاب ، عفونی ، Post ICU ، Post CCU می باشد. و طبق آخرین آمار، این بخش ماهانه به 270 بیمار خدمت رسانی کرده و ضریب اشغال تخت 96% می باشد.در هر شیفت یکی از پرستاران به عنوان مسئول شیفت  انجام وظیفه می کندکه در نبود سرپرستار مسئولیت بخش به عهده ایشان میباشد.مسئول شیفت وپرستاردر بدو ورود خود را به بیمار و همراه معرفی میکنند .

اقدامات پزشکی :
انجام بن مارو – انجام اسپیراسیون مایع آسیت – انجام آسپیراسیون مایه پلور – انجام آندوسکوپی – انجام برونسکوپی – انجام کولونوسکوپی – LP – بیوپسی کبد - خارج کردن جسم خارجی از مری

اقدامات پرستاری :
سرم درمانی با استفاده از دستگاه - تزریق هپارین و بعضی داروها با پمپ سرنگ – مراقبت ویژه از بیماران Post ICU و Post CCU

شماره تلفن های بخش :  41422494-41422492