• ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
  • اِثَّلاثا ١٨ ذو الحجه ١٤٤۰
  • Tuesday, August 20, 2019

رئیس بخش : آقای دکتر بلوردی
سرپرستار : خانم بنی اسدی
منشی بخش : خانم عباسی
تعداد تخت فعال : ٢٤ تخت

این بخش در حال حاضر با تعداد 13 نفر نیروی انسانی شامل  9 نفر پرستار زن و 4 بهیار زن در شیفت های صبح ، عصر ، شب طبق برنامه از پیش تعیین شده توسط سرپرستار آماده ارائه خدمات به بیماران است. در هر شیفت یکی از پرستاران به عنوان مسئول شیفت میباشد که در نبود سرپرستار مسئولیت بخش به عهده ایشان میباشد. مسئول شیفت وپرستار بیمار بدو ورود خود را به بیمار و همراه معرفی میکنند .در حال حاضر 5 پزشک متخصص اطفال در این بخش در حال فعالیت می باشند. و طبق آخرین آمار، این بخش ماهانه به 210 بیمار خدمت رسانی کرده و ضریب اشغال تخت 77% می باشد.

اقدامات پزشکی که در این بخش انجام می شود:
نمونه گیری مغز استخوان – نمونه گیری مایع نخاعی – تعویض خون – گذاشتن کتتر نافی – انجام توراسنتز – انجام پاراسنتز – انجام CPR

اقدامات پرستاری:
کنترل V/S – تزریق انواع فرآورده های خونی و دارویی – وصل آنژیوکت و سرم درمانی – گذاشتن انواع کتتر (NGT ، فولی ، رکتال) اقدامات NGT (لاواژ، توباژ ، گاواژ) – مراقبت کلی از نوزادان مجهول الهویه – انجام مراحل CPR ، چک BS با دستگاه ، چک Bil با دستگاه- فتوتراپی - فیزیوتراپی - ساکشن - دهان شویه ، تن شویه و ماساژ -O٢ تراپی– گرفتن ECG - انجام انواع پانسمانها – بخور گرم و سرد – تامپون بینی – تراکشن پوستی – دادن آموزش شیردهی و توصیه های پزشکی پرستاری.

شماره تلفن های بخش: 41422299 -41422423