• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير
  • اِلأَربِعا ٢٢ شوال ١٤٤۰
  • Wednesday, June 26, 2019

 

     

      اهداف کلان بیمارستان

 

      G1  ارتقای  مستمرکیفیت خدمات بالینی ( خدما ت پزشکی ، خدمات پرستاری، خدمات پاراکلینیکی،....) و غیر بالینی


      G2 ارتقای ایمنی بیماران


      G3 مدیریت منابع