• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير
  • اِلأَربِعا ٢٢ شوال ١٤٤۰
  • Wednesday, June 26, 2019

 

 

سیاست های کلی بیمارستان

 

    بیمارستان سلامت محور

 

    ارائه خدمات باکیفیت و ایمن به بیماران

 

    بکارگیری نیروی انسانی پایور، توانمند و شایسته

 

    ارتقای مستمر رضایتمندی ذینفعان و کارکنان

 

   کاربردی کردن خدمات پژوهشی بیمارستان

 

   پیاده سازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی و مدیریت هزینه ها

 

   ارتقای سطح آموزش فراگیران و کارکنان در راستای مأموریت

 

   طبقه بندی و حفظ امنیت اطلاعات در ارائه به ذینفعان