• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
  • اِلخَميس ١٦ شوال ١٤٤۰
  • Thursday, June 20, 2019

کارشناس مسئول : داود قربانی

واحد رسیدگی به شکایات بیمارستان در طبقه  همکف ، انتهای سالن بیمارستان واقع شده است.

اهداف:

  •  توسعه اجرای استانداردها در نحوه ارائه خدمت به ارباب رجوع
  • ارتقاء سطح مشتری مداری در سازمان
  • افزایش میزان رضایت مندی بیماران و کارکنان از سازمان
  •  ایجاد تعهد در پاسخگویی واحدها به شکایات ارباب رجوع و کارکنان .
  •  شناسایی نقاط ضعف و نواقص واحدها از طریق بررسی و ارزیابی شکایات
  • بازنگری مقررات و ضوابط اجرایی واحدها با مطالعه و تحقیق در خصوص شکایات واصله
  • کاهش میزان شکایات ارباب رجوع از واحدها.
  •  فعالیت در راستای اهداف استراتژیک

 

شرح وظایف کارشناس رسیدگی به شکایات :


.       دریافت شکایات کتبی و شفاهی مراجعین از واحدها و کارکنان

.      جمع آوری روزانه ی شکایات از صندوق رسیدگی به شکایات

.      بررسی شکایات واصله، تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و ارائه راه حلهای قانونی موجود به ارباب رجوع

.      تحقیق، بررسی و تکمیل اطلاعات مورد نیاز در اولین فرصت با حضور شاکی و متشاکی

.      پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات

.      ارائه گزارش پیرامون موضوع شکوائیه به افراد ذیربط

.      شرکت در جلسات مربوط به واحد رسیدگی به شکایات

.     تهیه و تدوین شاخص های تعیین شده

.     تهیه لیست کارکنانی که خدمتشان برجسته تشخیص داده می شود وارائه به دفتر مدیریت.

.      ارایه ی بازخورد آماری شکایات به دفتر مدیریت

 

نحوه ی دریافت شکایات :  


.      مراجعه ی حضوری به واحد رسیدگی به شکایات

.     تلفنی

.     صندوق رسیدگی به شکایات

.     نامه های ارجاعی تلفن گویا

.      پست الکترونیکی