• ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
  • اِثَّلاثا ١٧ محرم ١٤٤١
  • Tuesday, September 17, 2019

 

 

بیمار و همراه محترم،اگر در موردی شاکی و ناراضی بودید ابتدا با مسئول همان واحد صحبت نموده و چنانچه مشکلتان حل نشد در شیفت صبح به واحد رسیدگی به شکایات ، پیشنهادات و انتقادات واقع در واحد مدیریت (طبقه دوم) و در شیفت عصر و شب به دفتر سوپروایزر بیمارستان (41422265 ) مراجعه و در صورت عدم رفع مشکل کتباً در فرم شکایات ، موضوع را درج نموده و رسید شکایت دریافت نمایید. و یا در همین وبسایت به قسمت "ثبت شکایت" مراجعه نموده و شکایت خود را ثبت نمایید.