• ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
  • اِثَّلاثا ١٧ محرم ١٤٤١
  • Tuesday, September 17, 2019

                 تیم مدیریت اجرائی بیمارستان غرضی سیرجان

 

 رئیس بیمارستان:

 دکتر مهدی ابنا

 متخصص گوش و حلق و بینی

سابقه خدمت: 25 سال

 

 مدیر بیمارستان:

 آقای علی فاخر

 کارشناس علوم آزمایشگاهی

سابقه خدمت: 28 سال

 

 مسئول رسیدگی به اسناد پزشکی:

 دکتر محمود مسلمی زاده

 دکترای پزشکی

سابقه خدمت: 29 سال

 

 مدیر خدمات پرستاری و مامایی:

 خانم مریم نصیری

 کارشناس پرستاری

سابقه خدمت: 20 سال

 

 رئیس امور اداری و خدمات عمومی:

 آقای رضا محمودآبادی

 کارشناس حسابداری

سابقه خدمت: 25 سال

 

 رئیس امور مالی:

 آقای مهدی عوض پور

 کارشناس حسابداری

سابقه خدمت: 27 سال

محسن محمدی کارشناس IT

 

 مسئول فنآوری اطلاعات:

 آقای محسن محمدی

 کارشناس کامپیوتر،کارشناس ارشد مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

سابقه خدمت: 15 سال

 

 مسئول بهبود کیفیت:

 خانم صدیقه نکویی

 کارشناس پرستاری ، دکترای مدیریت آموزشی

سابقه خدمت: 18 سال

 

 مسئول آموزش:

 خانم ساره نجمی

 کارشناس پرستاری ، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

سابقه خدمت: 20 سال