• ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
  • اِثَّلاثا ١٧ محرم ١٤٤١
  • Tuesday, September 17, 2019
پزشکان عمومی بیمارستان دکتر غرضی سیرجان
دکتر کیوان احمدی زیدآبادی دکتر فیروزه افتخاری زیدآبادی دکتر مهدیه ایرانی
دکتر بامشاد بابائیان دکتر اعظم پرورش یگانه دکتر مجید پورسینا
دکتر پریسا جمالی دکتر حمیدرضا حجتی دکتر مجتبی رادمهر
دکتر حسن شیبانی دکتر محبوبه فتح نجات دکتر محمود مسلمی زاده
دکتر ریحانه موسائی پور