• ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
  • اِلأَحَّد ١٦ ذو الحجه ١٤٤۰
  • Sunday, August 18, 2019

 

 

 

 

 

عنوان دوره
کد کلاس
مدت ساعت
نوع دوره
گروه هدف
زمان برگزاری
بیماریها و تغذیه
B41-96-54151
6
تخصصی
کلیه کارکنان
اردیبهشت
آب و الکترولیت ها
B6950-96-54181
8
تخصصی
کارکنان پرستاری
خرداد
آداب وتربیت اسلامی
B6950-96-54182
20
عمومی
کلیه کارکنان
خرداد
تشـریح الزامات و مستنـد سازی سیسـتم مدیریـت کیفیت
   ISO      9001:2015
B41-96-54148
8
تخصصی
کلیه کارکنان
خرداد
مدیریت تحول
B41-96-54145
8
تخصصی
مسئولین واحدها
تیر
مدیریت دانش
B41-96-54150
8
تخصصی
مسئولین واحدها
مرداد
کیفیت زندگی کاری
B41-96-54146
8
عمومی
کلیه کارکنان
شهریور
اخلاق اداری ،رفتارسازمانی و تکریم ارباب رجوع
B41-96-54149
8
عمومی
کلیه کارکنان
مهر
ایمنی و سلامت شغلی
B41-96-54152
8
تخصصی
کلیه کارکنان
آبان
اورژانس های جراحی و مراقبت های پرستاری
B6950-96-54194
8
تخصصی
کارکنان پرستاری
آذر
اورژانسهای قلبی
B41-96-54144
8
تخصصی
کارکنان پرستاری
دی
خلاقیت و حل مساله
B41-96-54147
8
تخصصی
مسئولین واحدها
بهمن
عفونتهای بیمارستانی
B6950-96-54193
8
تخصصی
کلیه کارکنان
اسفند

     

 

  * انتخاب عناوین دوره ها و تعیین اولویت در برگزاری بر اساس نتایج نیاز سنجی سال 96 و تعداد درخواستهای دریافتی میباشد .لذا چنانچه دوره درخواستی شما در لیست عناوین     مشاهده نمی شود به دلیل به حد نصاب نرسیدن درخواستها ،محدودیت منابع مالی و زمان بوده و در صورت لزوم  در قا لب اعزام به دوره های برون سازمانی ویا برگزاری در سالهای آتی اقدام خواهد شد.زمان برگزاری دوره ها  تقریبی می باشد ودر صورت نیاز تغییر خواهد یافت.

        * در صورت ضرورت برگزاری دوره خاص در سال جاری ، به درخواست ریاست ،مدیریت ومسئولین محترم واحدها به عنوان آموزش ویژه ، دوره مورد نظر جایگزین یکی از دوره ها خواهد شد.
        * جزئیات برگزاری هر یک از دوره ها حدالمقدور 2 هفته قبل از برگزاری اعلام خواهد شد. در ضمن متقاضیان دوره ها در کلاس ثبت نام شده و اسامی انها به منظور اولویت شرکت در کلاس، در اطلاعیه اعلام خواهد شد .بدیهی است حضور نامبردگان در دوره مذکور الزامی بوده و عدم حضور به هر دلیل غیبت تلقی خواهد شد.
منتظر حضور سبز شما عزیزان هستیم .
                                                                                                                           

واحد آموزش
 
بهار 96