• ۱۳۹۸ سه شنبه ۲ مهر
  • اِثَّلاثا ٢٤ محرم ١٤٤١
  • Tuesday, September 24, 2019

اقدامات درمانی که در این مرکز ارائه داده می شود : 

* بیمارستان : بخش های تخصصی جراحی عمومی ، ارتوپدی ، چشم ، زنان ، مامایی ، ICU , CCU ، اطفال و نوزادان ، آزمایشگاه ، رادیولوژی و سی تی اسکن

* خدمات ویژه : تست ورزش ، اکوکاردیوگرافی ، اسپیرومتری ، آندوسکوپی ، کلونوسکوپی 

* اعمال جراحی ویژه از قبیل : آرتروسکوپی ، لاپاروسکوپی ، تعویض مفصل و ...

* پلی کلینیک قدس : درمانگاه تخصصی شامل : قلب ، داخلی ، اطفال و نوزادان ، جراحی عمومی ، ارتوپدی ، چشم ، دندانپزشکی ، اورولوژی ، زنان و زایمان ، پزشک عمومی ، تزریقات و پانسمان و گچ گیری