• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد
 • اِلأَربِعا ١٥ شوال ١٤٤۰
 • Wednesday, June 19, 2019

 

موقعیت بخش در شمای کلی بیمارستان

بخش زنان و زایمان

 • سر پرستار : فاطمه ميرزايي

 •   دارای 31 تخت

 •   8 اتاق 3 تخته

 •   2 اتاق 2 تخته  که یکی از اتاق های دو تخته مخصوص  بیماران ویژه

 •   3 اتاق ایزوله

 •   1 اتاق پزشک ، 1 اتاق معاینه، 1 اتاق تریتمنت، یک اتاق پزشک، اتاق استراحت پرسنل، لنژ کثیف، لنژ تمیز

 • فضای فیزکی بخش:

 • دارای 13 اطاق بیمار می باشد که در سمت راست بخش 8 اطاق ، سه تخته وجود دارد. در هر اطاق سه تخت بیمار ، یک واحد سرویس بهداشتی و حمام یک دستگاه یخچال ، تلوزیون و یک خط تلفن می باشد.

 • در سمت چپ سالن بخش ، 2 اطاق 2 تخته وجود دارد و 3 اطاق یک تخته که در هر کدام سرویس بهداشتی و حمام ، تلوزیون . یک خط تلفن موجود است.

 • در سمت چپ سالن اطاق معاینه بخش وجود دارد که شامل یک تخت معاینه ، یک تخت ژنیكولوژی وزنه بزرگسال، وزنه نوزادان ، ست های پانسمان و ترالی پانسمان وجود دارد و کلیه اقدامات تهاجمی که نیاز به حفظ حریم شخصی بیمار  را دارد در این اطاق انجام می شود.

 • اتاق ترتیمنت در سمت چپ سالن قرار دارد که شامل استوک دارویی و استوک تجهیزاتی می باشد شامل یخچال دارویی ، استوک سرم و جلد های پرونده و اطاق پرونده می باشد.

 • دراطاق تریمنت داروهای بیمار آماده می شود.

 • ایستگاه پرستاری که در سمت چپ سالن همجوار با اطاق پرستار تریمنت می باشد و به فضای تریمنت راه دارد محل استقرار پرسنل پرستاری می باشد که شامل مبل و میز تحریر دو دستگاه مانیتور ، کیس کامپیوتر جهت درخواست دارو و تجهیزات در سیستم HTS می باشد.

 • انبار تجهیزات بخش که در ایستگاه پرستاری قرار دارد و تمام تجهیزات ماهانه بخش در انبار نگهداری می شود .

 • اطاق های بخش زنان به دلیلی وجود بیماران مختلف و طبق دستورالعمل وزارت بهداشت و مراقبت از مادران پرخطر تقسیم بندی شده اند به شرح زیر است:

 • 1ـ اطاق 1 و 2   جهت بستری نمودن مادران پر خطر بر اساس لیست مادران پر خطر که در برد بخش زنان نصب می باشد ،است.

 • 2ـ اطاق های 3و4   جهت بستری نمودن مادران بعد از زایمان طبیعی

 • اطاق های 5 و 6 جهت بستری نمودن مادران بعداز سزارین پيش بيني شده است.

 • اطاق های 7 و 8 جهت بستری نمودن مددجو بعداز اعمال جراحی ژنیکولوژی می باشد.

 • اطاق 12 اطاق مخصوص بستری نمودن پره اکلامیسی ، اکلامسی و مراقبت های ویژه می باشد .

 • اطاق 13 اطاق استراحت پرسنل پرستاری

 • 1ـ در سمت راست سالن بخش، اطاق واکسیناسیون می باشد که شامل: تخت معاینه و یخچال واکسن می باشد، که نوزادان تازه متولد شده به صورت روزانه واکسینه می شوند.

 • 2ـ اطاق پزشک که در سمت راست سالن و بعد از اطاق واکسیناسیون قرار دارد شامل: میزو تعدادی صندلی می باشد که جلسات ماهانه پرسنل در این اطاق انجام می شود.

 • 3ـ در سمت چپ سالن اطاق لنژ کثیف دراواسط بخش قرار دارد که دارای دوبین بزرگ می باشد جهت نگهداری البسه کثیف بیماران جهت تحویل و شستشو به بخش.

 • 4ـ در سمت چپ سالن بخش زنان اطلاق چیدمان تجهیزات بخش می باشد که کلیه تجهیزات بخش در این قسمت نگهداری می شود.

 • چیدمان نیروی انسانی بخش زنان و زایمان

 • بخش زنان از ابتدای آذر ماه 1395 چیدمان نیرویی به صورت زیر می باشد.

 • بخش دارای 7 نیروی پرستار ، بهیار و ماما می باشد.

 • 1منشی،  1بهدار ، 3 خدمات در گردش

 • از 17 نیروی پرستاری 1 سرپرستار ، 10 پرستار، 3 ماما و 3 بهیار

 • چیدمان در شیفت های صبح: 5 نفر شامل: 1سرپرستار، 4 نیروی پرستاری، مامایی و بهیاری می باشد.

 • شیفتهای عصر: 3 نیروی پرستاری ، بهیاری و مامایی

 • شیفت های شب: 4 نیروی پرستاری، بهیاری و مامایی

 • منشی همه روزه در شیفتهای صبح حضور دارد.

 • بهدار و خدمات در هر سه شیفت حضور دارند.

 • پزشکان زنان: 4 پزشک می باشد که شامل : خانم دکتر پور حسن، دکتر یگانه، دکتر زارعی و دکتر درویش می باشدکه خانم دکتر پورحسن مسئول فنی بخش زنان می باشد.

 • برنامه پزشکان به صورت آنکال در طول ماه طبق برنامه ریزی انجام شده صورت می گیرد.

 • اقدامات انجام شده در اين بخش به طور كلي:

 • اقدامات انجام شده براي زايمان طبيعي :

 • ـ کنترل vs هر 6h

 • ـ کنترل VB

 • ـ کنترل CBS شش ساعت بعد NVD

 • دفع ادرار بعد از NVD

 • ـ کنترل درد

 • ـ آموزش شیر دهی و نظارت به نحوه صحیح شیردادن

 • اقدامات انجام شده براي زایمان سزارین

 • کنترلVS در ساعات اول هر یک چهارم ساعت در ساعات دوم هر  یک دوم ساعت و سپس هر یک تا 4 ساعت و سپس هر  6 ساعت

 • کنترلVB در ساعات اول هر یک چهارم ساعت در ساعات دوم هر  یک دوم ساعت و سپس هر یک تا 4 ساعت و سپس هر  6 ساعت

 • ـ کنترل CBC شش ساعت بعد از زایمان

 • -

 • -تزریق اناکسوپارین بعد از سزارین در صورت صلاحدید پزشک و نرمال بودن و عدم خونریزی زیادو واژینال

 • ـ فیکس بودن فولی آن طبق نظر پزشک معالج و کنترل جذب و دفع

 • ـ کنترل درد و ارزیابی بسیار از نظر درد ، تاری  دید، سوزش سر دل ، سرگیجه وخونریزی شدید و غیر نرمال

 • ـ PO شدن با مایعات طبق نظر پزشک و ارزیابی بیمار از نظر عمل مایعات

 • ـ آموزش شیر دهی و نظارت به نحوه صحیح شیر دادن.

 • اقدامات انجام شده براي كورتاژ

 • - کنترلVS در ساعت اول بعد از عمل هر یک چهارم ساعت در ساعت دوم یک دوم ساعت و پس تا 4 ساعت هر یک ساعت و سپس هر 6 ساعت

 • - کنترل VB

 • - کنترل CBC شش ساعت بد از کورتاژ در صورت صلاحدید پزشک.

 • - پیگیری جواب پاتولوژی 20روز بعد از عمل کورتاژ و سپس مراجعه به پزشک ( درکورتاژ تشخیصی)

 • - در صورت صلاحدید پزشک اکسي توسین ( در کورتاژ تخلیه ای)

 • - دفع ادرار قبل و بعد از انجام کورتاژ

 • اقدامات انجام شده براي عفونت ادراری:

 • - کنترل VS

 • - ارسال آزمایشات روتین + UA  UC و آموزش صحیح نمونه گیری سال

 • - آنتی بیوتیک تراپي و سرم تراپی

 • - توصیه به مصرف مایعات فراوان

 • طیف  بیماران بستری:

 • 1ـ بیماران سزارینی به صورت اورژانس و الکتیو

 • 2ـ بیماران زایمان طبیعی

 • 3ـ مادران باردار دیابتیک

 • 4ـ مادران باردار bp بالا

 • 5ـ پره اکلامپسی و اکلامسی

 • 6ـ ویار بارداری

 • 7ـ کورتاژ تخلیه ای و تشخیصی

 • 8ـ IUFD

 • 9ـ UTI

 • 10ـ PID

 • 11ـ پره ترم

 • 12ـ هیسترکتومی واژینال و آبدومینال

 • 13ـ APR

 • 14ـ کیست تخمدان

 • 15ـ کیست بارتولن

 • 16ـ عفونت بعد از زایمان و سزارین

 • 17ـ سقط

 • مقررات داخلی بخش زنان و زایمان:

 • 1-عدم حضور مرد و کودک در بخش زنان

 • 2ـ رعایت پوشش مناسب در هنگام انتقال بیماران به اتاق عمل ، زایشگاه سونوگرافی، درمانگاه و ...

 • 3ـ اخذ رضایت از همسر بیماران جهت اعما ل جراحی

 • 4-عدم خروج بيمار از بخش قبل ازانجام واكسيناسيون نوزاد در بخش

 • 5-نگذاشتن وسايل بيمار در داخل كات نوزاد به دليل احتمال انتقال عفونت .

 • بیماری های شایع بخش

 • زایمان به روش سزارین

 • زایمان به روش واژینال

 • دیابت بارداری

 • PID

 • کورتاژ

 

 • سرپرستار بخش زنان وزايمان : ف . میرزایی

 • مدرک تحصیلی : كارشناسی

 • تلفن داخلی : 1041

   

بخش زنان و زایمان

برگشت به صفحه نقشه هوشمند

برگشت به صفحه نخست