آدرس پست الكترونيكي ادارات كل ومديريت هاي درمان سطح كشور

 

ردیف

نام استان

اداره کل

مدیریت درمان

1

آذربایجان شرقی

azarsharghi@tamin.ir

d_azarsharghi@tamin.ir

2

آذربایجان غربی

azargharbi@tamin.ir

d_azargharbi@tamin.ir

3

اردبیل

ardabil@tamin.ir

 d_ardabil@tamin.ir

4

اصفهان

isfahan@tamin.ir

 d_isfahan@tamin.ir

5

ایلام

ilam@tamin.ir

 d_ilam@tamin.ir

6

بوشهر

 bushehr@tamin.ir

d_bushehr@tamin.ir

7

اداره کل شرق تهران

sharghtehran@tamin.ir

d_tehran@tamin.ir

8

اداره کل غرب تهران

gharbtehran@tamin.ir

9

اداره کل البرز

alborz@tamin.ir

d_alborz@tamin.ir

10

چهارمحال و بختیاری

 chb@tamin.ir

d_chb@tamin.ir

11

خراسان رضوی

razavi@tamin.ir

 d_razavi@tamin.ir

12

خراسان شمالی

nkh@tamin.ir

 d_nkh@tamin.ir

13

خراسان جنوبی

skh@tamin.ir

 d_skh@tamin.ir

14

خوزستان

 khozestan@tamin.ir

d_khozestan@tamin.ir

15

زنجان

zanjan@tamin.ir

 d_zanjan@tamin.ir

16

سمنان

 semnan@tamin.ir

 d_semnan@tamin.ir

17

سیستان و بلوچستان

sb@tamin.ir

 d_sb@tamin.ir

18

شهرستان های تهران

 shtehran@tamin.ir

 

19

فارس

fars@tamin.ir

 d_fars@tamin.ir

20

قزوین

 ghazvin@tamin.ir

 d_qazvin@tamin.ir

21

قم

qom@tamin.ir

 d_qom@tamin.ir

22

کردستان

 kurdistan@tamin.ir

d_kurdistan@tamin.ir

23

کرمانشاه

 kermanshah@tamin.ir

 d_kermanshah@tamin.ir

24

کاشان

 

 d_kashan@tamin.ir

25

کرمان

 kerman@tamin.ir

 d_kerman@tamin.ir

26

کهگیلویه و بویراحمد

 kb@tamin.ir

 d_kb@tamin.ir

27

گلستان

golestan@tamin.ir

 d_golestan@tamin.ir

28

گیلان

  gilan@tamin.ir

d_gilan@tamin.ir

29

لرستان

lorestan@tamin.ir

d_lorestan@tamin.ir

30

مازندران

 mazandaran@tamin.ir

 d_mazandaran@tamin.ir

31

مرکزی

 markazi@tamin.ir

d_markazi@tamin.ir

32

هرمزگان

 hormozgan@tamin.ir

d_hormozgan@tamin.ir

33

همدان

hamedan@tamin.ir

d_hamedan@tamin.ir

34

یزد

 yazd@tamin.ir

d_yazd@tamin.ir