• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد
  • اِلأَربِعا ١٥ شوال ١٤٤۰
  • Wednesday, June 19, 2019

 

 

موقعیت بخش در بیمارستان

سرپرستاراورژانس

  • سرپرستار بخش اورژانس : ف . پورمظفری

  • مدرک تحصیلی : كارشناسی

  • تلفن داخلی : 2300 و 2301

    تلفن مستقیم  :    33436370 034

 

 

برگشت به صفحه نقشه هوشمند

برگشت به صفحه نخست