• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
  • اِلخَميس ١٦ شوال ١٤٤۰
  • Thursday, June 20, 2019

 

 

مسئول طب کار: مهندس ناصر فرشاد

 

 

 

 

 


 

سوابق تحصیلی :

فوق لیسانس بهداشت حرفه ای از دانشکاه علوم پزشکی تهران در سال 1374
لیسانس بهداشت حرفه ای از دانشکاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1370
فوق دیپلم بهداشت حرفه ای از دانشکاه علوم پزشکی تهران در سال 1368


سوابق اجرایی :
مسئول واحد بهداشت حرفه اي وطب كار شرق تهران در  سازمان تامين اجتماعي از سال 74 تا 92


سوابق آموزشی :
مدرس دروس ايمني در صنعت – حوادث ناشي از كار در دانشگاه علوم پزشكي ايران از سال 74 تا 85
مدرس ايمني وبهداشت- قوانين- كمكهاي اوليه –ايمني حريق  ارگونومي-روانشناسي كار  از سال 85 تا 92
مدرس طب كار- ايمني وعوامل شيميائي در سمينارهاي مختلف بهداشت حرفه اي ايمني وطب كار از سال 73 تا 92
عضو انجمن بين المللي مديران بحران و شرايط اضطراري از 2009- عضو مشاور كميسيون پزشكي –مميز OHSAS18001-2008- مشاور وزارت كار در زمينه ايمني وبهداشت حرفه اي-عضو گروه اعتبار بخشي بيمارستاني معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي


گواهينامه هاي تخصصي– علمي اخذشده:

مميزي ايزو 9001 از وزارت كار در سال 1385

مميزي ايزو18001 از وزارت كار وتوف نورد در سال 1386-1388

HSE از وزارت كار در سال 1388

اخذ گواهینامه رفتار سازماني در سال1378


تاليفات :
مشاركت در چاپ كتاب مديريت بحران در مراكز درماني –انتشارات بسيج جامعه پزشكي 1385 –دكتر پازوكي وهمكاران
ترجمه و تاليف  كتاب پايش بيولوژيك عوامل شيميائي محيط كار  در دست ويرايش نهائي