• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
  • اِلخَميس ١٦ شوال ١٤٤۰
  • Thursday, June 20, 2019

 

 

مسئول اعتباربخشی و بهبودکیفیت: اشرف درگاهی

سوابق تحصیلی و آموزشی :

فارغ التحصیل رشته پرستاری از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1374
کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش داخلی جراحی) – 1387 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

 

سوابق کاری :

1- سرپرستار در بخش جراحي عموي در سال 1375 در شهرستان مشكين شهر
2- کارشناس پرستاری بخش  اورژانس در بيمارستان  كودكان مفيد تهران درسال  1377
2-کارشناس پرستاری بخش   داخلي در بيمارستان شهيد دكتر فياض بخش تا سال 1381
-کارشناس پرستاری بخش    هاي  داخلي قلب و post ccu بیمارستان شهید دکتر لواسانی تا سال 1389
2- مسئول حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار  بیمارستان شهید دکتر لواسانی از سال 1389 تاکنون
3- كارشناس مسئول  اعتباربخشي واحد هاي درماني شهید دکتر لواسانی در استقرار استاندارد های اعتبار بخشی
4-نماینده  حاكميت باليني بیمارستان شهید دکتر لواسانی با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1389 تا 1392

5- مسئول اعتباربخشی و بهبودکیفیت بیمارستان لواسانی از سال 1393 تاکنون

سوابق آموزشی :


1-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  بررسي تاثير زمان خروج بيماران  از تخت بر ميزان عوارض عروقي پس  از انجام آنژيوگرافي  به مدت  4 ساعته در بيمارستان شهيد لواساني در سال 1388

2-چاپ مقاله  به  عنوان سخنراني در كنگره قلب و عروق  درسال 1389 عنوان  بررسي تاثير زمان خروج از تخت بر ميزان عوارض عروقي پس  از انجام آنژيوگرافي در بيمارستان شهيد لواساني در سال 1390

3 -چاپ مقاله  به عنوان پوستر بررسي تاثير زمان خروج از تخت بر ميزان عوارض عروقي پس  از انجام آنژيوگرافي  به مدت دو ساعته در بيمارستان شهيد لواساني در سال 1388

4 – انجام پژوهش : بررسي تاثير زمان خروج از تخت بر ميزان عوارض عروقي پس  از انجام آنژيو پلاستي  به مدت  چهارساعته در بيمارستان شهيد لواساني در سال 1391

5- انجام پژوهش : بررسي فرهنگ ايمني بيمار  از ديدگاه كادر درماني و تشخيصي بيمارستان شهيد دكتر لواساني  و ارائه راهكار هايي در جهت بهبود وضعيت موجود در سال 1390

6-تدریس مباحث نظام حاکمیت خدمات بالینی  و استاندارد های اعتبار بخشی بیمارستانی در بيمارستان  تابعه سازمان تامين اجتماعي

7-برگزاری  دوره هاي آموزشی استاندارد هاي دوستدار ايمني

8-برگزاری کارگاه های تدوین خط مشی و روش اجرایی در اعتبار بخشی

9-گذراندن دوره های  مديريت خطر و ايمني بيمار

10- ارائه مقاله به صورت پوستر در کنگره طب اورژانس با عنوان های "بررسی میزان فراوانی ترک با مسئولیت شخصی و شناسایی علل شایع آن در بخش اورژانس بیمارستان شهید دکتر لواسانی در سال 1391" و "بررسی تحلیلی تزریق سریع ویال سفتریاکسون و  بروز عوارض دارویی آن در بخش اورژانس بیمارستان شهید دکتر لواسانی در سال 1391"

11- ارائه مقاله به صورت پوستر در کنگره سومین کنگره ملی آموزش بیمار و خودمراقبتی با عنوان "برنامه پیشگیری و سقوط بیماران بستری با استفاده از ابزار مقیاس مورس و تحلیل عوامل خطر به صورت پیشگیرانه" در سال 1393

12- ارائه مقاله در کنگره قلب و عروق شیراز با عنوان " ارتقاي ايمني بيمار از طريق گزارش داوطلبانه خطاهاي پزشكي در بخش هاي درماني بيمارستان شهيد دكتر لواساني در سال 1393 "

13-ارائه مقاله در کنگره قلب و عروق شیراز با عنوان " ارتقاي ايمني بيمار از طريق گزارش داوطلبانه خطاهاي پزشكي در بخش هاي درماني بيمارستان شهيد دكتر لواساني در سال 1393 "

14 - ارائه مقاله در کنگره طب اورژانس با عنوان "بررسی میزان رعایت استقرار استانداردهای اعتبار بخشی در بخش اورژانس بیمارستان شهید دکتر لواسانی تهران وابسته به سازمان تامین اجتماعی در سال 1393"

15- ارائه مقاله به صورت پوستر در کنگره چهارمین کنگره ملی آموزش بیمار و خودمراقبتی با عنوان " بررسی میزان رعایت استانداردهای اعتبار بخشی آموزش به بیمار در بخش های درمانی بیمارستان شهید دکتر لواسانی تهران وابسته به سازمان تامین اجتماعی در شش ماهه اول سال 1394"