• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
  • اِلخَميس ١٦ شوال ١٤٤۰
  • Thursday, June 20, 2019

 

مدیر دفتر پرستاری بیمارستان شهید دکتر لواسانی: سید کاظم بابانژاد

 

سوپروایزرها

سوپروایزر بالینی:

نرگس اسکندری

سوپروایزر بالینی:

علیرضا محسنی پور

سوپروایزر بالینی:

طیبه پیراهش

سوپروایزر بالینی:

طاهره خدمت

سوپروایزر بالینی:

خاطه زارعی

سوپروایزر آموزشی:

راحله عبدالحسنی

سوپروایزر بالینی:

دری کرد

سوپروایزر بالینی:

محبوبه بختیاری

سوپروایزر بالینی:

مریم مالکی

سوپروایزر بالینی:

               

سوپروایزر بالینی:

نسرین علوی

 

 

سرپرستاران

روانپزشکی2

مرتضی احمدی

روانپزشکی1

حجت اسحاقی

Post CCU1

محبوبه بختیاری

اتاق عمل جراحی قلب

و عمومی

طاهره رضازاده

اورژانس

وجیهه زارعی

ICU

مرضیه زالی قهی

درمانگاه

گيتي شهبازي

CCU1-2

فاطمه ناموران

Post CCU3

 

 

Post CCU2

فاطمه فاعلی

Post ICU

 

روان زنان

محبوبه کیا منش

جراحی قلب

صديقه محمدحسيني

آنژیوگرافی

علیرضا مسعود نژاد

کاردرمانی

سارا موسوی

اکو

خانم آبیار

داخلی

معصومه صنایع

جراحی عمومی

مرضیه نیرورنگ