جشنواره خوشرویی

 

 

 

  چالش مهربانی 5 - دکتر جمالیان رییس بیمارستان لواسانی به چالش خوشرویی پیوست.

 

  چالش مهربانی 4 - دکتر فرهاد حمزه زاده مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی البرز (استان البرز) به چالش مهربانی پیوست.

 

  چالش مهربانی 3 - دکتر ابوالفضل آفریده، مدیر درمان تامین اجتماعی استان البرز به چالش مهربانی پیوست.

 

مهلت ارسال آثار به جشنواره خوشرویی تا ۹۷/۸/۲۰ تمدید شد  مهلت ارسال آثار به جشنواره خوشرویی تا ۹۷/۸/۲۰ تمدید شد

 

جشنواره خوشرویی تامین اجتماعی - چالش مهربانی  مدیران و کارکنان تامین اجتماعی با حضور در بالین بیماران و اهدای گل به "چالش مهربانی" می پیوندند

 

 چالش مهربانی 1 - دکتر مهدی درخشان معاون درمان سازمان تامین اجتماعی به چالش مهربانی پیوست

 

 چالش مهربانی 2 - دکتر افسری رییس بیمارستان ۱۷شهریور مشهد هم به چالش مهربانی پیوست

 

 مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی:همکاران مراکز درمانی تأمین اجتماعی یکدیگر را برای خوشرویی و اهدای شاخه گل به بیماران دعوت می کنند

 


 
 

 

Page Generated in 0/1082 sec