باید با چهره ی خندان و خوشرو خدمتگذار واقعی همه مردم باشیم

 

 گزارش تصویری دومین جشنواره خوشرویی سازمان تامین اجتماعی

 

  ویدیو برگزاری دومین جشنواره خوشرویی در مشهد مقدس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرست سازمان تامین اجتماعی

 

  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: سازمان تامین اجتماعی پرچمدار خوشرویی است

 

  کمپین مهربانی 16 - مدیر درمان تامین اجتماعی استان گلستان هم به چالش مهربانی پیوست.

 

  کمپین مهربانی 15 - دکتر بدیعی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم به چالش مهربانی پیوست.

 

  کمپین مهربانی 14 - دکتر محمد رضا دارابی رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم به چالش مهربانی پیوست ببینید ایشان چه کسانی را به چالش دعوت می کنند «چالش مهربانی از سازمان فراتر رفت »

 

  مدیر درمان و کارکنان تامین اجتماعی قزوین به کمپین مهربانی ملحق شدند

 

  مدیران حوزه رفاه و تأمین اجتماعی استان کرمان به کمپین مهربانی پیوستند

 

  کمپین مهربانی 13 - مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایلام نیز به چالش مهربانی پیوست.

 

جشنواره خوشرویی تامین اجتماعی - چالش مهربانی  مدیر درمان و کارکنان تامین اجتماعی ایلام به کمپین مهربانی پیوستند

 

  کمپین مهربانی 12 - مدیر درمان و کارکنان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری با حضور در مراکز درمانی این استان و عیادت با لبخند از بیماران، به کمپین مهربانی پیوستند.

 

جشنواره خوشرویی تامین اجتماعی - چالش مهربانی  مدیر درمان و کارکنان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری به کمپین مهربانی پیوستند

 

  کمپین مهربانی 11 - دکتر علیمحمدی مدیر درمان تامین اجتماعی استان قم هم به چالش مهربانی پیوست.

 

  کمپین مهربانی 10 - دکتر حجتی مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشاه به چالش مهربانی پیوست.

 

  کمپین مهربانی 9 - دکتر محمد علی همتی عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی هم به چالش مهربانی پیوست به نظر شما ایشان چه کسانی را به چالش مهربانی دعوت می کنند؟

 

  کمپین مهربانی 8 - بازدید وزیر محترم رفاه و سرپرست محترم سازمان تأمین اجتماعی از بیمارستان میلاد - شبکه خبر

 

  کمپین مهربانی 7 - بازدید وزیر محترم رفاه و سرپرست محترم سازمان از بیمارستان میلاد - شبکه تهران

 

  چالش مهربانی 6 - دکتر فرخانی ریاست بیمارستان ثامن الائمه (ع) بجنورد نیز به چالش مهربانی پیوست.

 

  مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان به جشنواره خوشرویی پیوست

 

  مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر؛خوشرویی در مراکز درمانی مکمل امر درمان است

 

  چالش مهربانی 5 - دکتر جمالیان رییس بیمارستان لواسانی به چالش خوشرویی پیوست.

 

  مدیران و کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی لواسانی به چالش مهربانی پیوستند

 

  مدیران و کارکنان مراکز درمانی خوزستان به چالش مهربانی ملحق شدند

 

  کمپین مهربانی 4 - دکتر فرهاد حمزه زاده مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی البرز (استان البرز) به چالش مهربانی پیوست.

 

  چالش مهربانی 3 - دکتر ابوالفضل آفریده، مدیر درمان تامین اجتماعی استان البرز به چالش مهربانی پیوست.

 

مهلت ارسال آثار به جشنواره خوشرویی تا ۹۷/۸/۲۰ تمدید شد  مهلت ارسال آثار به جشنواره خوشرویی تا ۹۷/۸/۲۰ تمدید شد

 

جشنواره خوشرویی تامین اجتماعی - چالش مهربانی  مدیران و کارکنان تامین اجتماعی با حضور در بالین بیماران و اهدای گل به "چالش مهربانی" می پیوندند

 

 چالش مهربانی 2 - دکتر افسری رییس بیمارستان ۱۷شهریور مشهد هم به چالش مهربانی پیوست

 

 چالش مهربانی 1 - دکتر مهدی درخشان معاون درمان سازمان تامین اجتماعی به چالش مهربانی پیوست

 

 مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی:همکاران مراکز درمانی تأمین اجتماعی یکدیگر را برای خوشرویی و اهدای شاخه گل به بیماران دعوت می کنند