• ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
  • اِلأِثنين ١٦ محرم ١٤٤١
  • Monday, September 16, 2019

 

 

خانم فرزانه بصیری توچائی

 کارشناس ارشد پرستاری

سرپرست خدمات پرستاری و مامایی

تلفن مستقیم :65226052

  داخلی : 250