سوالات رایج بیمه اتباع خارجی

 

1- اتباع خارجی چگونه می توانند جهت دریافت شماره اختصاصی اقدام نمایند ؟ 


2- آیا بدون داشتن شماره اختصاصی امکان نامنویسی در سازمان تأمین اجتماعی برای اتباع خارجی وجود دارد؟


3-  تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شدگان خارجی کدامند؟


4- آیا بیمه شدگان خارجی همچون بیمه شدگان ایرانی از کلیه تعهدات و حمایت های سازمان برخوردار میباشند؟6-   مدارک لازم جهت انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اتباع خارجی کدامند؟


7-   مدارک لازم جهت انعقاد قرارداد بیمه زنان خانه دار اتباع خارجی کدامند؟


8-  شرایط لازم برای بازنشستگی اتباع خارجی کدامند؟


9-   شرایط بازنشستگی برای اتباع خارجی در کارهای سخت و زیان آور چگونه است؟


10-   نحوه تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه کارفرمایان (خویش فرمایان ) چگونه است؟12- حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زنان خانه دار خارجی چه مبلغی است؟


13-  مستمری بازنشسته تبعه خارجی پس از فوت به چه کسی تعلق می گیرد؟


14-   آیا خانواده اتباع خارجی که خارج از کشور ایران اقامت دارند پس از فوت وی می توانند از مستمری بازماندگان بهره مند شوند؟


15-   نرخ حق بیمۀ اختیاری اتباع خارجی چه مبلغی است؟


16-   شرایط انعقاد قرارداد ادامه بیمه بطور اختیاری برای اتباع خارجی چگونه است؟


17-  آیا خبرنگاران اتباع خارجی در ایران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند؟19-   مرجع صادر کننده مجوز اشتغال اتباع خارجی در ایران کدام است؟


20-   آیا ورزشکاران اتباع خارجی در ایران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند؟


 

سوالات رایج بیمه ایرانیان خارج از کشور

 

1-   مهمترين خدمات و حمايتهاي سازمان تأمين اجتماعي براي ايرانيان خارج از کشور چیست؟


2-   چه کساني در خارج از کشور ميتوانند خود را نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه نمايند؟


3-   مدارک و مستندات لازم براي درخواست بيمه ايرانيان خارج از کشور کدام است؟


4-   حداقل و حداکثر سن براي درخواست بيمه «ايرانيان خارج از کشور» چيست؟


5-   آيا متقاضي بيمه ايرانيان خارج از کشور با سن بالاتر از 50 سال نيز مي تواند بيمه شود؟


6-   متقاضي در چه صورت از شرط سني معاف است؟


7-   آيا ايرانيان خارج از کشور براي درخواست بيمه، نياز به سابقه پرداخت حق بيمه قبلي نزد سازمان تأمين اجتماعي دارند؟


8-   امکان ارائه درخواست بيمه ايرانيان خارج از کشور چگونه است؟


9-   نرخ حق بيمه ايرانيان خارج از کشور (سهم بيمه شده، سهم دولت و حق بيمه سهم درمان) چه ميزان است؟


10-   در چه صورت انجام معاينات پزشکي براي متقاضيان الزامي است؟12-   حداقل و حداکثر دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه براي متقاضي چه ميزان مي باشد؟


13-   در چه صورتي متقاضي، از انجام معاينات پزشکي بدون قرارداد بيمه ايرانيان خارج از کشور معاف خواهد بود؟
16-   متقاضيان با انتخاب حمايت درمان از چه مزايايي بهره مند ميگردند؟18-   شرايط برقراري مستمري بازنشستگي براي اين گروه از بيمه شدگان چگونه است؟