• ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
  • اِلأِثنين ١٦ محرم ١٤٤١
  • Monday, September 16, 2019

 

 

 

شماره تلفنهای بیمارستان تامین اجتماعی شهریار با پیش شماره 021

65225014-65225015-65226741-65226743-65228030

 

شماره تلفن داخلی بخشهای بستری بیمارستان

 

 

نام بخش

شماره تلفن داخلی

اورژانس

371-372

داخلی

293

جراحی

291-292

بلوک زایمان

268-269

آی سی یو

294-295

سی سی یو

296

اطفال

288

دفتر پرستاری

228

اعتبار بخشی

252