• ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
  • اِلأِثنين ١٦ محرم ١٤٤١
  • Monday, September 16, 2019

 

بیمارستان تأمین اجتماعی شهریار به عنوان اولین مرکز درمانی در کشور در سال 1379 موفق به

دریافت گواهینامه(ISO 9001:1994)وسپس (ISO 9001:2000 ) گردید. همچنین درمهرماه 1392 موفق

به دریافت گواهینامه ( ISO 9001:2008 ) گردید .

بیمارستان تامین اجتماعی شهریار در سال1379 به عنوان یکی از بیمارستان های برتر دوستدار کودک

در دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح گردیده است.

 

استقرار نظام مراقبت از خون (هموویژلانس) از سال 1391 در این مرکز آغاز گردید که در

دو سال پیاپی 92 و 93 رتبه نخست را در بیمارستانهای استان البرز کسب نموده است.

این گواهی نامه تا 94/12/28 دارای اعتبار می باشد. کسب امتیاز382 مربوط به چک لیست

زنجیره تزریق خون که نمره 264به بالا مطلوب است. کسب امتیاز 95مربوط به سیستم

هموویژلانس که نمره 80 به بالا مطلوب است.

این مرکز در سال 1393و1394 و 1395 از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران موفق

به دریافت درجه یک اعتبار بخشی گردید.