• ۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
  • اِجُّمعَة ٢١ ذو الحجه ١٤٤۰
  • Friday, August 23, 2019

 شماره تلفن های بیمارستان تامین اجتماعی شهریار

 

 

 

ریاست ...............................   65226740

مدیریت .................................  65229855

حراست ................................   65229853

اداری .................................    65229852 

امور مالی ، حسابداری ...............  65229854

روابط عمومی .........................  65220150

فرابری داده ها .......................   65226742

نمابر ...................................  65226051

  مسئول پذیرش ........................ 65269097   

نوبت دهی  .............................  65269114

تلفنخانه: 65225014-65225015-65226743

-65228030-65226741