• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
  • اِلأَربِعا ١٨ محرم ١٤٤١
  • Wednesday, September 18, 2019

 

طرح های آماری

 

 

1. طراحی و ساخت داشبورد تجمیع آماری ستادی (BI)

سیستم داشبورد تجمیع MIS (سیستم مدیریت اطلاعات) ستادی در BI (سامانه کسب و کار هوشمند) در خرداد ماه سال 1395 پس از تلاش های مکرر و بی وقفه گروه آمار و اطلاعات بیمه ای دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی و با همکاری شرکت مشاور و مدیریت خدمات ماشینی تامین راه اندازی گردید.
گزارش اقلام آماری تولید شده در شعب پس از ارسال در سیستم، در data base جمع آوری و  به صورت گزارشات آماری تجمیعی در سیستمBI  نمایش داده می شود. قبل از راه اندازی سیستم داشبورد، این اطلاعات فقط در سیستم شعب قابل دسترسی و استفاده بود و بهره برداری ستادی تنها از طریق ارسال فایلهای اکسل تکمیل شده در ادارات کل استانها به ستاد مقدور بود. اما در حال حاضر این اطلاعات به صورت تجمیع شده در قالب سیستم داشبورد باIP  آدرس: 172.16.4.42 و اختصاص نام کاربری و رمز عبور قابل بهره برداری می باشد. گزارشات این سیستم شامل 7 گروه اصلی به شرح ذیل است:

دفترچه درمان متمرکز
داشبورد گزارشهای تجمیعی سیستم MIS شامل:

1- گزارشات بیمه شدگان
2-  گروههای خاص بیمه ای مشمول و غیر مشمول یارانه
3- توزیع بیمه شدگان اجباری
4- گزارش تجمیعی مستمری های برقرار شده
5--گزارشات اسناد کوتاه مدت
6- گزارش تجمیعی کارگاه بر حسب رده نفرات
7- گزارش تجمیعی اتباع خارجی بیمه شده
8- گزارش تجمیعی لیستهای اینترنتی
9- گزارش تجمیعی جمعیت تحتپوشش
10-تحت پوشش حوادث

داشبورد گزارشات سیستم MIS شامل :

1- امور فنی بیمه شگان
2- تعهدات بلند مدت
3- درآمد حق بیمه
4- نامنویسی و حسابهای انفرادی
5- آمار عملکردکارگزاریها
6- سالنامه

♦داشبورد گزارشات کنترلی

گزارشهای نظارتی

شاخصهای کلان

1- نسبت پشتیبانی پیش از کسر همپوشانی
2-  نسبت پشتیبانی پس از کسر همپوشانی

گزارشهای نموداری و مقایسه ای

اسناد کوتاه مدت متمرکز

که هر گروه فوق الذکر شامل زیرگروههای متعددی می باشد .بالغ بر 40 زیرگروه آماری و 80 ردیف آمارهای نظارتی که بالغ بر 250 قلم آماری  می باشد.درسیستم داشبورد تجمیع ستادی  BI قابل مشاهده و بهره برداری میباشد.

2.  تهیه شناسنامه های اقلام و شاخص ها

نظام آماری کارآمد و اثربخش به عنوان مهمترین ابزار ارزیابی عملکرد گذشته، حال و برنامه ریزی برای آینده، از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی یک کشور یا سازمان به شمار می آید. یکی از اجزای مهم این نظام جهت آگاهی از وضعیت موجود و تعیین میزان پیشرفت در دستیابی به اهداف و استراتژی های سازمانی شاخص های کلیدی عملکرد و مطالعه و بررسی آنها از ابعاد مختلف می باشد.
بدین منظور نقش آمار در سازمان و ارائه تعاریف، مفاهیم استاندارد در خصوص شاخص های کلیدی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، همواره تلاش نموده است که آمار و شاخص های صحیح و بهنگام در جهت برنامه ریزی و تصمیم سازی مدیران تولید و منتشر نماید. براساس بند 6 ماده (5) نظامنامه جامع آماری سازمان تامین اجتماعی، متولی آمار، مسئولیت تهیه و تدوین شناسنامه اقلام آماری و تبیین تعاریف و مفاهیم آماری را برعهده دارد. از آنجا که بخش مهمی از اختلاف موجود در آمارهای تولید شده، ناشی از یکسان نبودن تعاریف و مفاهیم آماری می¬باشد، معاونت اقتصادی و برنامه¬ریزی (دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی) به منظور ایجاد وحدت رویه درانتشار و اعلام آمار، با تشکیل کارگروه¬های تخصصی و مشارکت و اهتمام کارشناسان کلیه حوزه¬های تخصصی نسبت به تهیه و تدوین شناسنامه¬های اقلام آماری و شاخص های کلیدی در سازمان اقدام نموده است.
در فرآیند تهیه شناسنامه اقلام آماری، تعاریف قلم های عملیاتی و قانونی تعیین گردیده و منطق شمارش آنها دقیقا مشخص گردیده است. همچنین نسبت به توصیف منابع آماری و اطلاعاتی اهتمام ورزیده و به نکات جزئی و کلی مهم در تشخیص و تمایز اقلام آماری از یکدیگر توجه گردیده است. تدوین شناسنامه های اقلام آماری در 4 حوزه بیمه ای، درمانی، مالی و سرمایه گذاری قابل انجام است. تا پایان آبان 1397، تنها شناسنامه اقلام بیمه ای و درمان مستقیم تهیه و منتشر گردیده و شناسنامه های اقلام آماری در حوزه های درمان غیر مستقیم و مالی نیز در حال تکمیل می باشد. شناسنامه اقلام حوزه سرمایه گذاری نیز در حال برنامه ریزی جهت شناسایی و تعریف اقلام می باشد.
شناسنامه شاخص های کلیدی سازمان نیز شامل 37 شاخص در سه حوزه «قانونی، مالی و حکمرانی» (طبق تقسیم بندی سازمان بین المللی کار (ILO)) در سال 1397 تدوین گردیده و جهت استفاده در واحدهای اجرایی و ستادی ابلاغ گردیده است.
ضروری است در انتشار و اعلام گزارش های آماری از تعاریف مندرج در شناسنامه های مذکور استفاده شود. معاونت اقتصادی و برنامه ریزی مکلف است از طریق دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی در صورت نیاز نسبت به بروزرسانی و توسعه شناسنامه ها اقدام نماید.
ویژگی های شناسنامه ها را می توان به شرح زیر برشمرد:
♦ یکسان نمودن تعاریف و مفاهیم آماری

جلوگیری از تولید و استخراج آمار متناقض
جلوگیری از تفسیرهای متفاوت از آمارها
دسترسی به تعاریف استاندارد
ایجاد قابلیت مقایسه پذیری آمار
افزایش سطح اعتماد عمومی به آمارها
جلوگیری از اتلاف منابع مالی و انسانی
ایجاد زبان مشترک و فرهنگ واحد آماری

3. استانداردسازی کدهای فعالیت اقتصادی و مشاغل سازمان بر اساس ISIC و ISCO

ضرورت و اهمیت تطبیق جداول پایه سازمان با کدینگ استاندارد

بخش مهمی از تفاوت های موجود در نتایج طرح ها و گزارش ها ناشی از یکسان نبودن تعاریف و مفاهیم و طبقه بندی های مورد استفاده در تولید داده است. این موضوع موجب بروز مشکلات متعددی مانند عدم مقایسه پذیری و جمع پذیری، وقفه در سری های زمانی، اتلاف منابع مالی و انسانی و در نهایت کاهش اعتماد عمومی نسبت به آمار و اطلاعات منتشره می شود. طبقهبنديهاي آماري به عنوان چارچوبي استاندارد و مقايسهپذير براي ارايه سیستماتیک تغییرات شاخص ها و نيز به منزله ابزاري مطمئن براي نشان دادن كمبودها و نقايص آمار و اطلاعات به كار ميرود. اهم دلایل ضرورت بکارگیری استانداردهای آماری به شرح ذیل می باشد.
1)  جلوگيري از برداشت‌هاي متفاوت از موضوع‌هاي يكسان ؛
2)  افزايش جمع‌پذيري و مقايسه‌پذيري آمارها در سطح ملي و بين المللي ؛
3)  دسترسي به اطلاعات بهنگام و به موقع ؛
4)  افزايش اعتماد عمومي به آمار ارائه شده ؛
5)  اصلاح روشهاي نامناسب گردآوري دادهها؛
6)  جلوگيري از دوبارهكاريها؛
7)  ارائهي دادهها به شفافترين حد ممكن ؛
8)  بهبود كيفيت دادهها.
اصلاح کدینگ اطلاعاتی سازمان در هر زمینه¬ ای که استاندارد آن در کشور موجود است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم  به کاهش بهاء تمام شده خدمات و افزایش منابع سازمان منجر خواهد شد. وجود کدینگ استاندارد در سیستم سازمان علاوه بر اینکه سازمان را در پاسخگویی به مخاطبان کمک می نماید، تعریف روشنی از مفاهیم موضوع در دسترس قرار می دهد که نتیجه آن به حداقل رساندن زمینه های تخلف می باشد. شایان ذکر است در حال حاضر برای استانداردسازی کد مشاغل و فعالیت اقتصادی در سازمان اقداماتی صورت پذیرفته است که در ادامه به آن می پردازیم.

مفهومISIC

ISIC مخفف International Standard Industrial Classification of all  Economic Activities و به معنی  طبقه بندی استاندارد بین المللی رشته فعالیت های اقتصادی می باشد که یک طبقه بندی مرجع و استاندارد برای کلیه فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود و در سال 1948 از سوی سازمان ملل متحد به منظور مقایسه بین المللی آمارهای اقتصادی، به کشورهای عضو ابلاغ شد. با پذیرفتن این نظام از سوی کشورهای عضو به عنوان یک استاندارد ملی و با تنظیم مجدد اطلاعات آماری مطابق با این سیستم، استفاده های وسیعی ازISIC  هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی در طبقه بندی اطلاعات برحسب نوع فعالیت در زمینه های جمعـیت، تولید، استخدام، تولید ناخالص ملی و سایر فعالیتهای اقتصادی بعمل آمده است.
ISIC  به عنوان طبقه بندي استاندارد فعاليت هاي اقتصادي مولد در نظر گرفته شده است. هدف عمده اين طبقه بندي، ارائه مجموعه اي از رده هاي فعاليتي است كه هنگام تفكيك آمارها بر حسب اين قبيل فعاليت ها مورد استفاده واقع شود. بنابراين، هدف طبقه بندي استاندارد بين المللي فعاليت ها اين است كه اين مجموعه از رده هاي فعاليت را به گونه اي ارائه كند كه بتوان واحد هاي مستقل را بر طبق نوع فعاليت تا حد امكان طبقه بندي كرد. تعريف رده هاي ISIC با طرز سازماندهي فرايند اقتصادي در واحدها و نحوه توصيف اين فرايند در آمارهاي اقتصادي مرتبط شده است. طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیتهای اقتصادی ( نسخه4) از 21 قسمت، 88 بخش، 238گروه و 419 طبقه تشکیل شده است.

مفهوم ISCO

ISCO مخفف International Standard Classification of Occupation و به معنی طبقه بندي استاندارد بين المللي مشاغل می باشد که از سوی ILO معرفی شده است. طبقه بندی استاندارد بین المللی مشاغل، نظامی برای طبقه بندی و دسته بندی اطلاعات مشاغل حاصل از سرشماری ها، آمارگیری های نمونه ای و داده های حاصل از ثبت های اداری را فراهم می کند. آخرین نسخه ((ISCO در سال 2008 ارائه شده و در مرکز آمار ایران ترجمه شده که ساختار سلسله مراتبي چهارسطحي دارد و طبقه بندي تمام مشاغل موجود در دنيا را در 436 گروه واحد، امكان پذير مي سازد. اين گروه هاي واحد، تفصيلي ترين سطح ساختار طبقه بندي را تشكيل مي دهند كه براساس موارد مشابه برحسب سطح مهارت و تخصص مورد نياز در هر شغل، در 10 گروه اصلي،43 زيرگروه اصلي و130 گروه فرعي دسته بندي شده اند. اين طبقه بندي علاوه بر امكان ارائه اطلاعات خلاصه شده در قالب ده گروه در بالاترين سطح دسته بندي، امكان توليد داده هاي نسبتاً تفصيلي و قابل مقايسه در سطح بين المللي را نيز فراهم مي سازد.

اهداف مورد نظر سازمان در استانداردسازی کدینگ فعالیت اقتصادی و مشاغل

سازمان  می تواند با استاندارد سازی  ISICو ISCO به اهداف مهمی دست یابد از جمله می توان به بررسی سهم بیمه شدگان اصلی،کارگاهها و.... به تفکیک فعالیت اقتصادی یا گروه عمده شغلی آنها یا شناسایی جایگاه سازمان در پوشش بیمه ای در هر یک از گروه های عمده شغلی یا فعالیتهای اقتصادی در کشور، پیگیری روند تغییرات آن در بلند مدت، مقایسه فعالیت های اقتصادی سازمان با کل کشور و بررسی تغییرات سازمان در هر یک از گروههای عمده فعالیت اقتصادی در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات اشاره نمود که سازمان با کدینگ موجود قادر به پاسخگویی به آنها نیست. در صورتیکه کدینگ اطلاعاتی سازمان در این بخش با استاندارد بین المللی متناظر شود می توان گفت جایگاه سازمان در این زمینه معین و مقایسه آنها با سایر صندوق یا نهادهای تأمین اجتماعی امکان پذیر می گردد. ارتقاء کدینگ اطلاعاتی به صورت اختصار سازمان را در پیشبرد اهداف ذیل یاری می نماید.
الف) ايجاد مبنايي يكسان و مرتبط براي گزارش دهي، مقايسه و تبادل اطلاعات آماري و ثبتي درباره مشاغل بیمه شدگان و فعالیت اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی در سطح ملی و بين الملل؛
ب) ارائه مدلي كارا براي تهيه و بهبود طبقه بندي هاي شغلي بیمه شدگان و فعالیت اقتصادی سازمان تامین اجتماعی؛ 
ج) ارائه سيستمي با قابليت استفاده مستقيم از پایگاه داده به منظور پيش بردن ارتباطات درون و برون سازمانی (تبديل اطلاعات و داده هاي حرفي به داده هاي عددي (كد) در رده ها ودسته هاي مشخص وتعريف شده) ؛
د) به حداکثر رساندن امکان پاسخگویی به مخاطبان بیرونی و درونی؛
ه) کاهش تخلفات و به تبع آن به حداقل رساندن مصارف و افزایش منابع سازمان.

اهداف دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی  در استاندارد سازی کدینگ فعالیت اقتصادی و مشاغل

استاندارد سازی کدینگ اطلاعاتی سازمان علیرغم آنکه این دفتر را در ارتقاء کیفیت داده بسیار کمک می کند اما آنچه که در گام اول محقق میشود، ارائه چارچوب براي کارشناسان آمار جهت تهيه اطلاعات شغلي و فعالیتی قابل مقايسه در سطح ملی و بين المللي و نيز امكان توليد اطلاعات مشاغل و فعالیت اقتصادی به شكلي كه براي انجام تحقيقات و تصميم گيريهاي خاص و فعاليت هاي كارمحور مانند فعاليت هاي مرتبط با کارگاه و کارفرما میسر می نماید. طبقه بندي های مورد نظر در تحلیل گزارش بازنشستگی پیش از موعد، حوادث ناشی از کار، غرامت ایام بیماری، از کارافتادگی، بازنشستگان، بیمه بیکاری و ...مورد استفاده قرار خواهد گرفت و سازمان را در پیشگیری از بروز تخلف در مشاغل مشمول دستمزد مقطوع و نیز مشاغل سخت و زیان آور یاری می نماید و از سوی دیگر با دسترسی بازرسان سازمان به تعاریف و مفاهیم فعالیت و شغل استاندارد به آنها در بحث بازرسی کمک خواهد شد.

اقدامات

در سال1390 تلاشهایی از سوی این دفتر صورت پذیرفت، مبنی بر تطبیق یک به یک تعداد 3884 کد فعالیت اقتصادی سازمان با ISIC  و به دنبال آن گزارشی با عنوان «بررسی گروه¬های فعالیت اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی» ارائه شد که برای اولین بار سهم بیمه شدگان اصلی در هر سه گروه اصلی فعالیت اقتصادی مشخص شد (سهم خدمات 38% ، صنعت 27% ، کشاورزی2% ) اما تقریباً 32 درصد از کدهای فعالیت سازمان نامتعارف و غیر قابل تطبیق با طبقه بندی ISIC  بود که هم اکنون طی جلساتی با حوزه معاونت فنی و درآمد در جهت رفع این مشکل بر آمده ایم.
در این گزارش مقوله ضریب نفوذ بیمه به عنوان یکی از کلیدی ترین شاخص های بیمه ای در هر سه گروه اصلی فعالیت مشخص گردید (خدمات21%، صنعت 15% ،کشاورزی2% و 18% مربوط به کدهای نامشخص است) و سهم کارگاهها به تفکیک گروه های فعالیت اقتصادی نیز معین شد.
اکثر این کدهای نامتعارف (32% ) برای مجموعه برون سازمانی معنادار نیست اما برای سازمان دارای ویژگی و معنای خاصی است و گروههای مختلفی از فعالیت را شامل می گردد. به عنوان مثال می توان به کدهای پیمانها، بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ، بیمه اختیاری و... اشاره نمود که متناظری در کدینگ استاندارد ندارند. وجود این نواقص در کد فعالیت اقتصادی سازمان از جمله مشکلاتی است که ضرورت بازنگری در آنرا دو چندان می کند.
درپی صدور دستورالعملی از سوی حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان مبنی بر «الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی بیمه شدگان در صورت مزد و حقوق ارسالی از فروردین ماه سال 1395» (دستورالعمل شماره 11570/94/1000) این دفتر جلسات متعددی با صاحب نظران حوزه های مرتبط برگزارکرد و به منظور آشنایی بیشتر همکاران نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «آشنایی با کدینگ استاندارد بین المللی مشاغلISCO  و فعالیت اقتصادیISIC» در تاریخ 6/2/95 با همکاری دفتر استاندارد و نظارت بر طرحهای آماری مرکز آمار ایران اقدام گردید. بدین ترتیب در تاریخ 21/2/95 پروژه ای در قالب طرحنامه با عنوان «استاندارد سازی کدینگ مشاغل بیمه شدگان و فعالیت اقتصادی سازمان» برای موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی تعریف شد که بر این اساس درآبان ماه سال 95 قرارداد فی ما بین مجری طرح و موسسه  منعقد گردید و خرداد سال 1396 طرح «تطبیق کدهای فعالیت اقتصادی و مشاغل بیمه شدگان سازمان با کدینگ استاندارد بین المللی ISIC وISCO» انجام و کدهای مورد نظر در اختیار سازمان قرارگرفت. در حال حاضر استقرار جداولISIC  و ISCO در سامانه مدیریت جداول پایه سازمان (جدول ISCO در قراردادهای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بصورت پایلوت) با همکاری اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی در دستور کار قرار دارد.

کدهای معین

کدهای نامعین

4. برنامه ریزی جهت استقرار نظام جامع آماری در سازمان

آمار و اطلاعات صحیح، دقیق، مکفی، بهنگام و طبقه‌بندی‌شده، قوی‌ترین ابزار جهت برنامه‌ریزی آینده، ارزیابی عملکرد گذشته و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مدیریتی است. حصول شفافیت و پاسخگویی در برابر ذی‌نفعان، مدیریت با ثبات مالی و اجرایی، ارائه ‌خدمات باکیفیت، تضمین حقوق، شأن و کرامت افراد تحت پوشش و نظارت منظم بر فرآیندهای اجرایی و ارزیابی‌های دوره‌ای آن، صرفاً با استقرار نظام آماری جامع و کارآمد امکان‌پذیر است.
بنابراین بر اساس برنامه ملی آمار کشور و قانون مرکز آمار ایران، سند نظام جامع آمار سازمان تامین اجتماعی در جهت اتخاذ وحدت رویه، ساماندهی و نظام‌مند کردن فرآیندهای آماری برای استفاده مدیران به‌ منظور سیاست‌گذاری‌، تصمیم‌گیری‌ و برنامه‌ریزی‌ صحیح، تهیه و تدوین گردیده است.

اهداف نظام جامع آمار سازمان

1. تمرکز سیاست‌گذاری، یکپارچه‌سازی و انسجام اجرا در نظام آماری.
2. استانداردسازی تعاریف و مفاهیم آماری.
3. تولید آمار با استفاده از داده‌های ثبتی صحیح، دقیق، جامع و مطابق با اصول آماری.
4. انتشار آمارهای رسمی موردنیاز، بهنگام، باکیفیت مطلوب و دوره زمانی مناسب با رعایت اصل طبقه‌بندی.
5. ارتقای کیفیت فرآیند تولید آمار از نیازسنجی تا انتشار و بهبود مستمر آن.
6. بهره‌گیری از آمار و اطلاعات به‌منظور تولید دانش و ارتقاء خرد سازمانی.
7. گسترش و ترویج فرهنگ استفاده از آمارهای رسمی و افزایش اعتماد و رضایت کاربران.
8. ارتقاء تعامل با سایر نهادها و سازمان‌ها در حوزه آمار و اطلاعات.
9. همگامی با پیشرفت‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی در فعالیت‌های آماری.
10. بهره‌مندی از آمار در راستای کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت عملکرد سازمان.