• ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۶ مهر
  • اِلخَميس ٧ صفر ١٤٤۰
  • Thursday, October 18, 2018

 

تعاریف و مفاهیم آماری ( اقلام و شاخص ها)


عناوین بیمه ای  
  اقلام  
    همه تعاریف موجود در شناسنامه های اقلام
عناوین درمانی    
  اقلام  
    همه تعاریف موجود در شناسنامه های اقلام
عناوین مالی    
  اقلام  
    همه تعاریف موجود در شناسنامه های اقلام
  شاخص ها  
   
                   تعاریف و مفاهیم شاخص های کلیدی جمعیتی  - بیمه ای ف موجود در شناسنامه های شاخص ها
تعاریف و مفاهیم شاخص های کلیدی  مالی   - بیمه ای

 

 

Page Generated in 0/5398 sec