• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ مرداد
  • اِلأَربِعا ١٩ ذو الحجه ١٤٤۰
  • Wednesday, August 21, 2019

 

با توجه به نام گذاری سال 1397 بنام حمایت از کالای ایرانی، کار گروه تخصصی در سطح معاونت حوزه برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی تشکیل گردیده که در وحله اول نسبت به چارچوب بررسی ها اقدام شده و کارشناسان در حال تدوین گزارش می باشند. در مراحل بعدی نسبت به دعوت از سایر واحدهای سازمان و شرکتهای تابعه اقدام خواهد شد.

 

چارچوب مطالعاتی حمایت از کالای ایرانی

 

مفاهیم و مصادیق حمایت از کالای داخلی
مبانی نظری، رویکردها، روشها و ابزارهای حمایت از کالای داخلی (ترسیم مدل مفهومی)
مطالعات تطبیقی و تجارب جهانی حمایت از تولید داخلی (آمریکا، اروپا ، ژاپن، کره ، مالزی، اندونزی و ...)
ارزیابی سیاستهای حمایت از تولید داخلی (قبل و بعد از انقلاب)
موانع حمایت از تولید داخلی
شناسایی حوزه های تولیدی دارای پتانسیل داخلی که تاثیر مهم بر رشد اقتصادی دارند.
راهکارهای اجرایی حمایت از تولید داخلی
نقش، جایگاه و اقدامات سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از کالای ایرانی در سطح ملی
اقدامات درونی سازمان تامین اجتماعی جهت حمایت از کالای ایرانی
جمع بندی و نتیجه گیری