• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ مرداد
  • اِلأَربِعا ١٩ ذو الحجه ١٤٤۰
  • Wednesday, August 21, 2019

 

 

بیانیه مأموریت سازمان تأمین اجتماعی:

سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی بین نسلی، با هویت اجتماعی- اقتصادی در گستره عمومی، جامع ترین و محوری ترین ارائه دهنده حمایت های قانونی تامین اجتماعی مبتنی بر اصول بیمه های اجتماعی است. این نهاد دارای استقلال اداری و مالی است و براصل سه جانبه گرایی- کارگر، کارفرما و دولت - اتکاء دارد.

این سازمان با اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و درمانی در چارچوب الزامات قانونی و مبتنی بر محاسبات بیمه ای، نقشی اساسی در پشتیبانی از نیروی کار در فرآیند توسعه پایدار کشور، بر اساس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، و تعمیق احساس امنیت اجتماعی- اقتصادی به عهده دارد.

سازمان با تکیه بر سرمایه های انسانی به عنوان مهم ترین مزیت راهبردی و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری های نوین از طریق حضور پویا و اثربخش در فضای کسب و کار خود را متعهد به شفافیت و پاسخگویی و انجام بهنگام تعهدات قانونی به ذینفعان و صیانت از منابع و ارتقای ارزش ذخایر خود می داند.

 

چشم‌انداز سازمان:

سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404)، سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان.


ارزش­های سازمان:

1- برنامه محوری : برنامه مدون و تفکر برنامه ای محور تصمیم سازی و تصمیم گیری سازمانی است.
2- امانت داری و پاکدستی: امانتداری در سه حوزه سوابق بیمه ای ، رازداری در درمان و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر، همراه با پاکدستی در مدیریت حوزه های مختلف، پایه گسترش اعتماد و سرمایه اجتماعی در رابطه دوسویه با جامعه مخاطب است.
3- کرامت انسانی: کرامت انسانی به عنوان پایه ای ترین دستاورد سازمان ، در رفتار حرفه ای مدیران و کارکنان و کیفیت ارائه خدمات تجلی می یابد.
4- قانونمداری و عدالت محوری: پاسداشت عدالت برپایه اصول شکل گیری سازمان و رعایت قوانین و اصول و قواعد بیمه ای از مهمترین ارزشهای سازمان در تدبیر امور و ارائه خدمات است.
5- تخصص گرایی: با توجه به پیچیدگی تخصصی و دانش بنیادی سرشتی سازمان، جذب بهترین نیروی انسانی و آموزش و بالندگی آنها سرآمد کارها در مدیریت سرمایه انسانی سازمان است. از این رهگذر سازمان یادگیرنده ارمغان این ارزش خواهد بود. 
6- همبستگی سازمانی: ارتقاء هویت سازمانی و تعهد به سازمان در ذی نفعان درونی و بیرونی، عاملی مهم در تعالی سازمان، حفظ یکپارچگی کالبدی و عملکردی سازمان است که در همگرایی و همراهی گسترده کلیه ذی نفعان پی گرفته می شود.
7- تعهد حرفه ای : ارزش و معنای ذاتی کار در این سازمان با توجه به ماهیت وجودی و کارکردی آن مبنای تعهد حرفه ای کارکنان سازمان است.
8- اخلاق گرایی: بسط و گسترش اخلاق، احترام به انسان و معنویت در وجوه مختلف کارکردی- عملکردی سازمان از ارزش های بنیادین و برتری بخش سازمان به شمار می رود.
9- آینده نگری: نگاه به آینده و تضمین آینده بیمه شدگان، مبنایی برای ایجاد احساس آرامش خاطر و امید به آینده آنان است. آینده نگری مبنایی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری و برنامه محوری سازمان به شمار می رود.
10- بهبود مستمر و روزآمد: برای ارائه خدمات هر چه بهتر و محافظت از دیگر ارزشها سازمان خود را مکلف به بهبود مستمر در همه زمینه ها از جمله فرآیندها، قوانین و بخشنامه ها و نحوه ارائه خدمات مطابق با علم روز میداند.

 

 

 

 

 

 

 

راهبرد اصلی (ژنریک) سازمان:

اصلاح ساختارها، توسعه قابلیت ها و افزایش ظرفیت های سازمانی با تأکید بر ارتقاء جایگاه سازمان به عنوان یک نهاد فعال اثرگذار و افزایش هم افزایی بین بخش های مختلف (بیمه ای، درمانی و سرمایه گذاری)

 

راهبردهای کلان سازمان:

1.  بازبینی و اصلاح ساختارها و فرآیندها در جهت ارتقاء کمی و کیفی سطح خدمات بیمه ای و درمانی به ذینفعان

2.  اصلاح فرآیندها و ساختار نظام اطلاعاتی سازمان به منظور نیل به نظام یکپارچه ی هوشمند در ارائه خدمات

3. استقرار رویکرد نوین سازمانی در حوزه سرمایه انسانی جهت پاسداشت شأن انسانی و حرفه ای و ارتقاء کیفیت زندگی کاری کارکنان

4. ایجاد و بسط گفتمان اجتماعی – فرهنگی معطوف به بنیان های نظری و کارکردی بیمه های اجتماعی در سطوح حاکمیتی و مدنی

5. بهبود در مدیریت مصارف و هزینه ها در بخش های مختلف جهت نیل به تعادل و پایداری مالی و ارتقاء بهره وری و اثربخشی مطابق با ضرورت های قانونی و کارکردی

6.  ارتقاء و رشد مناسب منابع در راستای افزایش ذخایر تخصیص یافته برای سرمایه گذاری ها و افزایش سهم حاصل از آن در منابع از طریق مدیریت بهینه

7. طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان به عنوان مبنای نظام تصمیم گیری با تأکید بر مبانی نظری بیمه ها و تأمین اجتماعی