• ۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
  • اِسَّبِت ١٦ رجب ١٤٤۰
  • Saturday, March 23, 2019

 

ردیف

عنوان سیاست اصلی 

 ذینفعان

1

مطابقت کلیه فعالیت های مرکز با قوانین ، الزامات و دستورالعمل ها و بخشنامه های سازمان های فرادست

سازمان تامین اجتماعی / وزارت بهداشت

/ سازمان های نظارتی

2

بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد و توانمند

کارکنان / سازمان تامین اجتماعی

3

رعایت اصول اقتصاد مقاومتی و اولویت خرید کالای ایرانی و استفاده بهینه از منابع و صرفه جویی حداکثری

پیمانکاران و تامین کنندگان مواد اولیه

4

انجام امور درمانی رایگان جهت بیمه شدگان سازمان و دریافت فرانشیز طبق تعرفه مصوب وزارت بهداشت

مراجعین / وزارت بهداشت

/ سازمان تامین اجتماعی

5

ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و ایمنی از طریق بروز رسانی تجهیزات درمانی و غیر درمانی

مراجعین / کارکنان

6

افزایش مستمر رضایت مندی مراجعین و کارکنان

مراجعین / کارکنان

7

گسترش و توسعه خدمات تخصصی و فوق تخصصی با نگاه ویژه به قشر سالمند

سازمان تامین اجتماعی / مراجعین / کارکنان

8

آموزش مستمر کارکنان

سازمان تامین اجتماعی / کارکنان

9

ارائه خدمات بصورت شبانه روزیجهت مراجعین با رعایت قوانین مربوطه

وزارت بهداشت / سازمان تامین اجتماعی

/ کارکنان / مراجعین

10

رعایت استانداردهای محیط زیست 

مراجعین / کارکنان / سازمانهای مرتبط

11

تعامل و همکاری سازنده با سایر ادارات و ارگانها

سایر ادارات

12

ترویج فرهنگ تیمی و مشارکتی و مدیریت علمی و سیستماتیک مبتنی بر خرد جمعی

کارکنان

13

آراستگی و استاندارد سازی فضاهای فیزیکی بیمارستانی

سازمان تامین اجتماعی / کارکنان

/ مراجعین

14

حفظ شرایط آمادگی مرکز جهت وقوع بروز احتمالی بحران

سازمان تامین اجتماعی / کارکنان / مراجعین 

15

دسترسی عادلانه مردم به خدمات

سازمان تامین اجتماعی / وزارت بهداشت

/ مراجعین

16

پرداخت بر مبنای عملکرد و شایستگی

کارکنان

17

توسعه فن آوری اطلاعات

مراجعین / کارکنان

/ سازمان تامین اجتماعی

18

حفظ و صیانت از منابع و تجهیزات سازمان

کارکنان / سازمان تامین اجتماعی

19

مشارکت در ارتقاء سلامت کارکنان ، مراجعین ، جامعه

سازمان تامین اجتماعی / وزارت بهداشت

/ مراجعین / کارکنان