• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
  • اِلخَميس ١٩ محرم ١٤٤١
  • Thursday, September 19, 2019

 

 

معرفی معاونت امور استانها

 

 

در سال1377 معاونتی مستقل جهت راهبری ، برنامه ریزی و نظارت بر استان‌ها و هماهنگی امور مختلف صف و ستاد تحت عنوان "معاونت امور استان‌ها" 

تشکیل گردید.

 

از بدو فعالیت سازمان و همزمان با توسعه واحدهای استانی آن، وجود واحدی فرابخشی به عنوان حلقه واسط صف و ستاد، مورد نظر اجماع مدیران و


تصمیم‌گیران سازمان قرار داشته و با توجه به ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر، این معاونت ابقاء گردیده و در طی زمان با اثربخشی بیشتر فعالیت نموده است.

 

وفق حکم شماره 95/7809 مورخ 95/8/1 و بر اساس ماده 15 اساسنامه، دفتر راهبری سیستم ها ، اداره کل اتباع و دفتر فنی و مهندسی به معاون


امور استانها تفویض گردید.