• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
  • اِلخَميس ١٩ محرم ١٤٤١
  • Thursday, September 19, 2019

آدرس:تهران ،خیابان آزادی،جنب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،پلاک 345،سازمان تأمین اجتماعی کدپستی :1457965595                                                                                                                           

صندوق پستی:1575-13445

آدرس پست الکترونیکی:omorostanha@tamin.ir

معاونت امور استانها

تلفن :66580574

فکس:66580662

اداره کل اتباع

تلفن :66905584-66574237

فکس:66905584

دفتر نظارت و ارزشیابی امور استانها

تلفن:66580750

فکس:66580662

دفتر هماهنگی امور استانها

تلفن:66580707

فکس:66580557

دفتر برنامه ریزی امور استانها

تلفن:66574810

فکس:-

دفتر فنی و مهندسی

تلفن :66905422-66572340

فکس:66905573

دفتر راهبری سیستمها

تلفن :5-6658583

فکس:66930016