• ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
  • اِثَّلاثا ١٧ محرم ١٤٤١
  • Tuesday, September 17, 2019

حقوق گیرنده خدمت
نام واحد: حقوق گیرنده خدمت
نام مسئول واحد: رقیه ایزدی 
شماره تماس واحد: 51036314
آدرس پست الکترونیکی : 
اهداف: رعایت حقوق گیرندگان خدمت از منظر پاسخگویی به بیمار و خانواده او، یکی از کلیدی ترین محورهای فعالیت بیمارستان است. با توجه به رشد آگاهی بیماران و مراجعین، و نیز رسالت مهم بیمارستان در امر پاسخگویی و مسئولیت پذیری، برنامه ریزی و نظارت دقیق مسئولان در خصوص صیانت از حقوق بیماران، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. استانداردهای رعایت حقوق گیرندگان خدمت بر پایه اصول شرعی، حرفه ای و قانونی تبیین شده اند و تحقق آنها مستلزم اهتمام ویژه تیم حاکمیتی، مدیریت اجرایی، کمیته اخلاق پزشکی و رعایت اصول اخلاق و رفتار حرفه ای از سوی پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان بیمارستان می باشد. ضمن آنکه رضایت ذهنی اغلب گیرندگان خدمت، بسیار متاثر از نوع رفتار کارکنان و فرهنگ پاسخگویی و مسئولیت پذیری بیمارستان است. لذا رعایت حقوق بیمار و خانواده او قطعا یکی از موثرترین معیارها در تعیین اعتبار یک بیمارستان محسوب خواهد شد.
خدمات ارائه شده توسط این واحد:
• افزایش آگاهی گیرندگان خدمت نسبت به حقوق خود
• افزایش آگاهی ارئه دهندگان خدمت نسبت به حقوق بیماران
• کسب اطمینان از رعایت منشور حقوق بیمار
• افزایش رضایت بیماران با توجه به پاسخگویی موثر و کافی به ابهامات و سوالات بیماران
• برقراری ارتباطی صمیمانه و محترمانه با مراجعین و بیماران
• حمایت از برنامههای ارتقای سلامت جامعه از طریق آموزش عمومی و اطلاع رسانی
• رعایت اصول برقراری ارتباط موثر با بیمار
• پیشگیری از مداخله افراد غیر مجاز در امور پزشکی از طریق احراز هویت ارائه دهندگان خدمت
• پاسخگویی پزشک معالج به خانواده بیمار
• تقویت مشارکت بیمار و خانواده او در طرح درمان و مراقبت با توجه به اخذ آگاهی کافی از سیر بیماری توسط پزشک معالج
• مشارکت بیمار در تصمیم گیریهای بالینی
• رعایت حق تصمیم گیری آزادانه بیمار در مداخلات تهاجمی و نیمه تهاجمی
• کاهش عوارض حقوقی شکایات احتمالی
• پیشگیری از عوارض اجتماعی و خانوادگی برای بیماران
• مدیریت اطلاعات محرمانه درمانی بیماران
• افزایش تمرکز کارکنان در رسیدگی به بیماران بدحال
• ایجاد فضای آرامبخش در محیطهای حساس و پرخطر بیمارستان
• حفظ حریم خصوصی بیمار، امنیت روانی، افزایش رضایتمندی
• رعایت موازین شرعی و اصول حرفهای پزشکی در ارائه خدمات
• حمایت از مراجعین آسیب پذیر و در معرض خطر به صورت برنامهریزی شده
• کاهش عوارض و خطاهای پزشکی در بیماران درمعرض خطر و مجهول الهویه
• افزایش رضایتمندی بیماران/ همراهان
• ارتقای هتلینگ بیمارستان
• حمایت از خانواده بیماران در حال احتضار و ترویج ارزش های انسانی
• تداوم تکریم و ارج نهادن به مفهوم انسانی بیماران
• پاسخگویی به نیازهای بیماران و اطمینان بخشی به آنها در خصوص کیفیت روند درمان و مراقبت
• پاسخگویی به نیازهای بیماران در خصوص مستندات پزشکی
• آگاهی از عملکرد واقعی بیمارستان از نگاه گیرندگان خدمت
• فرصت بازنگری و ارتقای رضایت بیماران و همراهان آنها
• پاسخگویی به شکایات و نارضایتی های بیماران و خانواده آنها
• استفاده از نظرات و پیشنهادات بیماران و همراهان، در مسیر تعالی خدمات
• استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان، در مسیر تعالی خدمات
• افزایش اعتماد گیرندگان خدمت از طریق رسیدگی به موقع به شکایات

سخنی با شما:
آنچه که براى خود   دوست می‎داری، برای دیگران هم دوست بدار و آنچه براى خود نمى‏پسندى، براى دیگران هم مپسند. امام علی (ع)
شاید بسیاری از ما بارها آرزو کرده ایم که «ای کاش عقربه زمان به عقب باز می گشت و اگر چنین می شد این بار چنین می کردیم و چنان می کردیم. یا بارها از زنان و مردان اطرافمان شنیده ایم که «اگر در جوانی عقل حال را داشتیم مسیر زندگی را به صورتی دیگر می پیمودیم». این گفته ها ریشه در این حقیقت دارند که زندگی به ما بسیار می آموزد و تجربه ها عبرت انگیزند. ولی خوب می دانیم که این آموزه ها و تجربیات رایگان به دست نیامده و به بهای سپید کردن موی به دست می آیند.
همه ما با عنوان کردن این «ای کاش ها» به دنبال راه حلی می گردیم تا بدون پرداخت هزینه گزاف عمر و جوانی و یا هزینه های اشتباهات سنگین گذشته خود، راه را از چاه تشخیص دهیم. آموزگاران و مربی ها، نقش راهنمایان را در زندگی ما بازی می کنند، آموزگارانی که از به چاه افتادن های خود، چراغی ساخته اند برای پویندگان راه. این یک واقعیت است که تنها یک بار به دنیا می آییم؛ ولی با استفاده از تجربیات کارآزمودگان، گویا در حاصل زندگی آنان شریک شده و چنین است که می توانیم بارها زندگی کنیم.