• ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
  • اِلأَحَّد ١٢ شوال ١٤٤۰
  • Sunday, June 16, 2019

 

 نام واحد:  بهداشت محیط

 نام مسئول واحد: محمد حسین صفری
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
 سابقه:  10 سال
 شماره تماس واحد: 66636801- داخلی 324
 آدرس پست الکترونیکی : safarimh82@gmal.com
 اهداف:
 بهداشت محیط کنترل عواملی از محیط زیست انسانی (محیط داخلی و بیرونی ) است که می توانند از طریق ایجاد بیماری، ناتوانی یا ناراحتی، تاثیر سوء بر سلامت جسمی ،   روحی ، روانی افراد و سلامت جامعه داشته باشند.  عمده مخاطرات سلامت در بیمارستان ناشی از عدم اجرای مقررات بهداشتی مربوط به آب و مواد غذایی ، پسماند ،   فاضلاب که می توانند تمامی بیماران، ملاقات کنندگان، کارکنان و در نهایت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند . با اجرای برنامه بهداشت محیط در بیمارستانها میتوان   تهدیدهای ناشی از مشکلات بهداشتی را کاهش داد و با برقراری فرایندهای بهداشتی، نسبت به ارتقاء کیفیت خدمات اطمینان حاصل نمود .
 خدمات ارائه شده توسط این واحد:
 1. ایجاد اطمینان از سلامت میکروبی و شیمیایی آب شرب مصرفی بیمارستان
 2. پیشگیری از انتقال و گسترش بیماری های واگیر از کارکنان آشپزخانه ، خدمات ، لندری به سایرین ( بیماران و همکاران )
 3. نظارت بر اجرای بهداشتی مراحل تهیه ، تولید ، نگهداری و سرو مواد غذایی در بیمارستان
 4. ارزیابی مستمر بهداشت محیط در فضاهای فیزیکی بیمارستان
 5. آموزش کلیه پرسنل بیمارستان در جهت افزایش آگاهی بهداشتی آنها
 6. تهیه دستورالعمل های بهداشتی به منظور اجرای صحیح الزامات بهداشتی
 7. اطمینان از این که پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان با استانداردهای بهداشتی و زیست محیطی انطباق دارد .
 8. کنترل حشرات و جوندگان موذی با رعایت نکات بهداشتی
 9. نظارت بر انجام صحیح تفکیک پسماندها در بخش ها و واحدها
 10. نظارت بر بی خطرسازی ، تصفیه و دفع بهداشتی پسماندها طبق دستورالعمل های ابلاغی


 سخنی با شما:


 برای اینکه بتوان مردم را ملزم به حفظ محیط زیست کرد باید به جای تکیه بر قواعد حقوقی به ترویج قواعد اخلاقی مربوط به محیط زیست پرداخت. اگر چه جرایم و   مجازات‌های مربوط به محیط زیست نقش بزرگی در کاهش آسیب به محیط زیست دارد، اما اگر مردم از درون خود را ملزم به احترام به محیط زیست ندانند از دست قوانین   و مقررات هم کاری ساخته نخواهد بود.
 باید گفت که اخلاق زیست محیطی حال‌نگر و آینده‌نگر است؛ چرا که علاوه بر امروز، نسل‌های فردا را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و این همان موضوعی است که اصل   50  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن تاکید می‌کند؛ در این اصل آمده است که در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در   آن‏  حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏   ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است.

 

 

  بیمارستان شریعت رضوی : 6-66636801