• ۱۳۹۸ دوشنبه ۱ مهر
  • اِلأِثنين ٢٣ محرم ١٤٤١
  • Monday, September 23, 2019

این بیمارستان در سال 1374 افتتاح شد . افرادی که در پست ریاست این بیمارستان تا کنون نشسته اند به ترتیب آقایان محمد رئوفی ، سید سعید احمدزاده ، داوود رمضانی ، سید مجید امیدخدا ، حمیدرضا محمدنژاد بوده اند. در حال حاضر ریاست بیمارستان به عهده آقای دکتر امیر اسلامیان میباشد. این بیمارستان تاکنون موفق به دریافت گواهینامه ارزشیابی درجه یک از سال 1382 تا سال 1396 شده است. در سال 1382 موفق به اخذ گواهینامه ISO شد.