printlogo


کد خبر: 80647تاریخ: 1398/3/25 14:07
روز ملی گل و گیاه
روز ملی گل و گیاه
روز ملی گل و گیاه
بزرگداشت روز ملی گل و گیاه

گل عزیز است غنیمت شمردیش صحبت
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد


۲۵ خرداد ماه هر سال برابر با روز جهانی گل و گیاه است.
امسال شعار «بیا تا مدتی با گل نشینیم» برای این مناسبت انتخاب شده است.
رعایت مسائل زیست محیطی و توجه به گسترش فضای سبز از اولویت های همیشگی بیمارستان امام خمینی بوده در همین راستا تقدیر از همکارانی که گام های مثبتی در حفظ فضای سبز بر می دارند عملکردی مداوم است.


لینک مطلب: http://www.tamin.ir/News/Item/80647/180/80647.html