printlogo


کد خبر: 75176تاریخ: 1397/12/1 08:50
ایرانیان عزیز ساکن در کشور گرجستان اعم  از  شاغل ، غیر شاغل ، دانشجو و ...  می توانندبا مراجعه به کارگزار برون مرزی خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه و از حمایت های آن برخوردار شوند .
پروانه فعالیت دومین کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی در کشور گرجستان صادر گردید .
ایرانیان عزیز ساکن در کشور گرجستان اعم از شاغل ، غیر شاغل ، دانشجو و ... می توانندبا مراجعه به کارگزار برون مرزی خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه و از حمایت های آن برخوردار شوند .

بنابر اعلام اداره کل اتباع سازمان تأمین اجتماعی، آقای مسعود کامیاب  به عنوان کارگزار رسمی برون مرزی سازمان تأمین اجتماعی در کشور گرجستان معرفی گردید. خاطر نشان می سازد: کلیه ایرانیان ساکن در محدوده این کشور می توانند جهت بیمه پردازی و یا ادامه آن و دریافت راهنمایی های لازم در خصوص موضوعات تأمین اجتماعی بصورت رایگان  با کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی تماس حاصل نمایند. 

این عزیزان بدون توجه به این که شاغل باشند یا غیر شاغل می توانند در صورت احراز شرایط سنی 18 تا 50 سال  و انتخاب یکی از دو نرخ بیمه ایرانیان خارج از کشور 14% یا 18% و در صورت تمایل استفاده از خدمات درمانی در داخل کشور با انتخاب نرخ 9% از طریق کارگزار برون مرزی سازمان در این کشور درخواست خود را ارائه داده و قرارداد بیمه ایرانیان خارج از کشور منعقد نمایندتا از مزایای این سازمان از قبیل برقراری مستمری بازنشستگی ،بازماندگان ،از کارافتادگی و همچنین در صورت تمایل از خدمات درمانی در داخل کشور و سایر خدمات پزشکی اروتز و پروتز بهره مند گردند .

شماره تماس:        :                        09171128435

آدرس ایمیل:      Masoud.kamyab99@gmail.com


لینک مطلب: http://www.tamin.ir/News/Item/75176/118/75176.html