printlogo


کد خبر: 60504تاریخ: 1397/3/12 15:25
بخشودگی جرائم حق بیمه کارفرمایان اقدامی بجا و مناسب در شرایط موجود، برای حمایت از تولید و اشتغال است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز:
بخشودگی جرائم حق بیمه کارفرمایان اقدامی بجا و مناسب در شرایط موجود، برای حمایت از تولید و اشتغال است
مهندس صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در خصوص بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب،گفت: در سال ١٣٧٤ مبالغی از بابت جرائم عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت حق بیمه با توجه به شرایط موجود و نیز وجود تورم بالا در کشور تصویب شده است که این امر با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و رویارویی کارگاههای تولیدی و صنعتی با شرایط رکود و نیز ایجاد شرایط تورم تک رقمی در کشور، موضوعیت ندارد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،مهندس حسن زاده تأکید کرد: در شرایط اقتصادی حاکم به جهت تأمین منابع، انتظار بنگاه های اقتصادی به عنوان شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی این بود که در وصول جرائم عدم پرداخت و دیرکرد حق بیمه تجدید نظر نماید و در این راستا دولت و سازمان تأمین اجتماعی نیز در اقدامی بجا، جرائم حق بیمه کارفرمایان خوش حساب را مشمول بهره مندی از بخشودگی جرائم کردند که این اقدام مورد استقبال جامعه کارفرمایی بوده و پیشنهاد فعالین اقتصادی این است که در شرایط ویژه و طبقه بندی شده و  در جهت تسهیل امور کارفرمایان، صددرصد جرائم مشمول بخشودگی گردند.

وی تصریح کرد: انتظار می رود، در جهت حمایت از کارفرمایان و رونق فضای تولید و اشتغال، مشوقهایی برای کارفرمایان خوش حساب که لیست حق بیمه خود را در زمان مقرر ارائه و حق بیمه متعلقه را پرداخت می نمایند،  پیش بینی و در اختیار آنان قرار گیرد.


لینک مطلب: http://www.tamin.ir/News/Item/60504/2/60504.html