printlogo


کد خبر: 45571تاریخ: 1396/5/9 19:15
بخش زایشگاه بیمارستان شهدا

بخش زایشگاه

بخش زایشگاه بیمارستان شهدا شوشتر از سال 1394 با 2 تخت LDR ، یک تخت ایزوله ، یک تخت پره اکلامپسی و ٢تخت زایمان راه اندازی شد.

این بخش با 10 پرسنل مامائی و یک منشی در سه شیفت صبح ، عصر و شب مراقبتهای قبل ، حین زایمان و بعد از زایمان مادران باردار را پوشش می دهد.

زایشگاه دارای 2 پزشک متخصص زنان و زایمان به شکل آنکال و 3 پزشک بیهوشی بصورت مقیم می باشد.

 

مکان جغرافیایی بخش در بیمارستان: طبقه اول - روبروی واحد مدیریت

 

تلفن داخلی بخش زایشگاه : 143

تلفن مستقیم بخش زایشگاه : 36210123-061

 

پزشکان متخصص زنان و زایمان :

سرکار خانم دکتر مهرناز قاضی نژاد

سرکار خانم دکتر اکرم قرامحمدی


لینک مطلب: http://www.tamin.ir/News/Item/45571/190/45571.html