printlogo


کد خبر: 45081تاریخ: 1396/4/31 17:13
برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا شوشتر

                                                                                                                                                               

 
نام پزشک
   
تخصص
   
روز درمانگاه 
   
ساعت حضور پزشک 
   
نحوه و ساعت نوبت دهی
 
دکترجواد شریعت نبوی داخلی

روزهای عادی

8 به بعد حضوری 7 صبح

دکتر هوشنگ باورساد

داخلی

یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه

10 به بعد

حضوری 7 صبح

دکتر حمید حسنیان

جراحی 

یکشنبه-دوشنبه-چهارشنبه

 13 به بعد

حضوری 7 صبح

دکترمهرناز قاضی نژاد

زنان

شنبه تا چهارشنبه

11 به بعد

تلفنی روز قبل

دکتر اکرم قرامحمدی زنان شنبه-یکشنبه-چهارشنبه-پنجشنبه 8 به بعد

تلفنی روز قبل

دکترمحمدرضا غریب رضا

 اورولوژی      

سه شنبه ها

 9  به بعد

تلفنی روز قبل

دکتر سعید فتوحی

ارتوپدی

یکشنبه-سه شنبه- پنجشنبه

   7:30 به بعد

تلفنی روز قبل

دکترسیداحمد صدرایی

اطفال  یک پنج شنبه در میان  12 به بعد تلفنی روز قبل

دکترمهرداد قمر

اطفال  دوشنبه   12 به بعد تلفنی روز قبل

دکتر امین دیبایی

دندانپزشک  ازشنبه تا پنج شنبه   9 به بعد تلفنی روز قبل

 


 


لینک مطلب: http://www.tamin.ir/News/Item/45081/190/45081.html