printlogo


کد خبر: 44500تاریخ: 1396/5/3 21:30
آموزش مادران باردار

واحد آموزش بیمارستان شهدا

آموزش مادران باردار
توصیه به خانمهای باردار

اگر می خواهید از اضطراب و استرسهای دوران بارداری و زایمان رهایی یابید،


اگر می خواهید از خطرات و مراقبتهای دوران بارداری آگاهی پیدا کنید،

 

اگر می خواهید زایمان کم درد  داشته باشید،


اگر می خواهید از نحوه زایمان و مراقبتهای بعد از زایمان آگاه شوید،

 

اگر می خواهید از خطرات دوره نوزادی و نحوه شیردهی آگاه شوید،


اگر می خواهید از ورزشهای دوران بارداری و بعد از زایمان آگاه شوید،


اگر می خواهید تمام این اطلاعات و ورزشها به طور رایگان در اختیار شما قرار گیرد،

 

جهت ثبت نام در کلاسهای آمادگی زایمان بیمارستان شهدا شوشتر همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 12 - 8 به درمانگاه مامایی و یا بخش زایمان مراجعه کنید.


لینک مطلب: http://www.tamin.ir/News/Item/44500/190/44500.html