کد خبر: 85107
بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی استان تهران از شعبه پاکدشت
بازدید دکتر محمد قمی نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی و هادی تمهیدی فرماندار شهرستان پاکدشت از شعبه پاکدشت

به مناسبت فرارسیدن هفته تامین اجتماعی دکتر محمد قمی نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی و هادی تمهیدی فرماندار شهرستان پاکدشت اضمن بازدید و دیار با همکاران شعبه پاکدشت با سرپرست شعبه گفتگو نمود.