کد خبر: 85029
گزارش تصویری اقدامات شعبه فردوس در هفته تامین اجتماعی
عکاس : علی گرانفر