کد خبر: 81914
گفتگوی معاون برنامه ریزی و نظارت اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی با برنامه خط خبر رادیو جوان