کد خبر: 81301
گزارش تصویری سومین جلسه شورای هماهنگی استان تهران به میزبانی اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ