کد خبر: 76372
نشست هم اندیشی سرپرست سازمان تامین اجتماعی با معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز ارتباطات مردمی و حسابرسی داخلی
عکاس: حسن الهی خضری