کد خبر: 74570
استقرارمیزمشاوره
درگرامیداشت ایام ا... مبارک دهه فجرو چهلمین سالگردپیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران
درراستای پاسخگویی به مردم

با حضورکارشناسان حوزه بیمه و درمان تامین اجتماعی استان اردبیل درمحل مصلی نمازجمعه اردبیل به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگردپیروزی شکوهمندانقلاب اسلامی ایران و به منظورپاسخگویی به سئوالات ومسائل مطروحه ازطرف نمازگزاران وبیمه شدگان محترم تامین اجتماعی میزمشاوره اداره کل ومدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیل مستقرگردید