کد خبر: 64871
رونمایی از جلد دفترچه جدید درمان سازمان تامین اجتماعی
عکاس: حسن الهی خضری