کد خبر: 64521
سامانه نوبت دهی شعب سازمان تامین اجتماعی

راهنمای "استفاده از سامانه نوبت دهی اینترنتی شعب"

استند "سامانه نوبت دهی اینترنتی شعب"

- پوستر راهنمای دریافت نوبت در کلیه شعب سازمان از طریق USSD با کد دستوری  #142*