کد خبر: 63761
بیمه شدگان تأمین اجتماعی مراقب سودجویان باشند؛
دکتر سیدتقی نوربخش دریافت هرگونه وجه بابت صدور کارت هوشمند درمان را رد کرد