کد خبر: 63223
بررسی مشکلات وتنگناهای گروهی از شرکت ها:
نشست مشترک در خصوص شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی
این نشست در تاریخ ششم تیرماه 97 در شیراز برگزار شد.

نشست مشترک مشکلات و تنگناهای شرکتهای خدماتی پشتیبانی و فنی و مهندسی با سازمان تامین اجتماعی در روز 6 تیر ماه در شیراز برگزار گردید. در این جلسه دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی کشور، مدیر کل تامین اجتماعی استان فارس، رییس گروه مطالعات دفتر فرهنگی اجتماعی کارفرمایان، مشاور اداره کل فنی مستمریها، نماینده اداره کل وصول حق بیمه استان فارس مطالبی ارایه نمودند. سپس توسط رییس انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی کشور، رییس اداره کارهای سخت و زیان آور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده اداره کل فنی مستمریها و نماینده اداره کل وصول حق بیمه استان فارس به سوالات حضار پاسخ داده شد.